Bỏ qua nội dung chính
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
0
1
4
2
9

THÔNG TIN GIAO DỊCH 

- Tên đơn vị: UBND Quận 12 

- Trụ sở: Số 1 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12 

- Số điện thoại: 028.39.826.312 

- Số Fax: 38.917.623 

- Email: q12@tphcm.gov.vn

- Website: http://quan12.hochiminhcity.gov.vn

- Cổng dịch vụ công trực tuyến quận: http://dvctt-quan12.hochiminhcity.gov.vn/