Bỏ qua nội dung chính
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
3
2
9
8
5
1

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO QUẬN 12

STT

Đơn vị

Họ và tên lãnh đạo

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

UBND Quận 12

Ông Lê Trương Hải Hiếu

Chủ tịch

0908.368.888

lthhieu.q12@tphcm.gov.vn

2

Ông Nguyễn Hữu Hiệp

Chánh Văn phòng

0913.615.758

nhhiep.q12@tphcm.gov.vn

3

UBND phường An Phú Đông

Ông Võ Tấn Khoa

Chủ tịch

0903.656.467

vtankhoa.q12@tphcm.gov.vn

4

UBND phường Đông Hưng Thuận

Ông Lâm Quân Minh Vương

Chủ tịch

0903.961.594

lqmvuong.tmt.q12@tphcm.gov.vn

5

UBND phường Hiệp Thành

Ông Lê Trường Tồn

Chủ tịch

0913.517.811

ltton.q12@tphcm.gov.vn

6

UBND phường Tân Chánh Hiệp

Ông Nguyễn Chí Thiện

Chủ tịch

0903.942.734

ncthien.q12@tphcm.gov.vn

7

UBND phường Tân Hưng Thuận

Ông Phan Cường

Chủ tịch

0903.929.496

pcuong.tht.q12@tphcm.gov.vn

8

UBND phường Tân Thới Hiệp

Ông Nguyễn Văn Hây

Chủ tịch

0989.027.345

nvhay.q12@tphcm.gov.vn

9

UBND phường Tân Thới Nhất

Ông Lưu Minh Đạt

Chủ tịch

0908.494.446

lmdat.ttn.q12@tphcm.gov.vn

10

UBND phường Thạnh Lộc

Ông Trương Thanh Tú

Chủ tịch

0908.284.565

tttu.tl.q12@tphcm.gov.vn

11

UBND phường Thạnh Xuân

Ông Nguyễn Tiến Đạt

Chủ tịch

0903.979.907

ntdat.q12@tphcm.gov.vn

12

UBND phường Thới An

Ông Phạm Quốc Vũ

Chủ tịch

0909.045.459

pqvu.ta.q12@tphcm.gov.vn

13

UBND phường Trung Mỹ Tây

Ông Nguyễn Thành Phú

Chủ tịch

0982.666.086

ntphu.q12@tphcm.gov.vn