Bỏ qua nội dung chính
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
5
2
5
2
8

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO QUẬN 12

STT

Đơn vị

Họ và tên lãnh đạo

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

UBND Quận 12

 

Ông Nguyễn Văn Đức

 

Chủ tịch

0918.275.177

nvduc.q12@tphcm.gov.vn

2

Ông Hồ Minh Hoàng

Chánh Văn
phòng

0931.402.449

hmhoang.ta.q12@tphcm.gov.vn

3

UBND phường An Phú Đông

Bà Võ Thị Ngọc Lan

Chủ tịch

0902.337.306

vtnlan.q12@tphcm.gov.vn

4

UBND phường Đông Hưng Thuận

Ông Nguyễn Đình Bảo Quốc

Chủ tịch

37.150.422 ndbquoc.q12@tphcm.gov.vn

5

UBND phường Hiệp Thành

Ông Phạm Trung Hiếu

Chủ tịch

0909.191.990 pthieu.ht.q12@tphcm.gov.vn

6

UBND phường Tân Chánh Hiệp

Ông Phạm Quốc Vũ

Chủ tịch

0909.045.459

pqvu.ta.q12@tphcm.gov.vn

7

UBND phường Tân Hưng Thuận

Ông Võ Quốc Duy

Chủ tịch

37.159.484

vqduy.q12@tphcm.gov.vn

8

UBND phường Tân Thới Hiệp

Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh

Chủ tịch

0963.272.777 

htttrinh.q12@tphcm.gov.vn

9

UBND phường Tân Thới Nhất

Ông Nguyễn Hải Lâm

Chủ tịch

0908.929.691

nhlam.q12@tphcm.gov.vn

10

UBND phường Thạnh Lộc

Bà Nguyễn Thị Anh Thi

Chủ tịch

0932.706.708 ntathi.tl.q12@tphcm.gov.vn

11

UBND phường Thạnh Xuân

Ông Lâm Quân Minh Vương

Chủ tịch

0903.961.594

lqmvuong.tmt.q12@tphcm.gov.vn

12

UBND phường Thới An

Ông Cung Quảng Hà

Chủ tịch

0978.977.557

cqha.apd.q12@tphcm.gov.vn

13

UBND phường Trung Mỹ Tây

Ông Cao Hà Đức Trọng

Chủ tịch

0983.751.351

chdtrong.q12@tphcm.gov.vn