Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
9
1
8
5
6
0
Tin tức sự kiện 10 Tháng Tư 2012 2:05:00 CH

Tăng cường và đổi mới trong công tác thu - chi ngân sách Quận

 

Ngày 22/3 tại hội trường UBND quận, ông Trần Ngọc Hổ - Chủ tịch UBND quận đã chủ trì buổi họp chuyên đề về công tác quản lý thu chí ngân sách nhà nước năm 2011, cùng tham dự có thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể quận, Chủ tịch UBND 11 phường.
 Theo báo cáo năm 2011, thu ngân sách quận đạt hơn 2.386 triệu đồng bao gồm thu ngân sách nhà nước, thu ngoài quốc doanh, thuế môn bài và ngân sách địa phương; quận cũng đã chi hơn 1.100 triệu đồng cho các hoạt động của quận, phường, chi xây dựng cơ bản, vốn bồi thường… Việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2011 trước tháng 12/2010 đã tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động phân bổ và sử dụng kinh phí ngân sách năm 2011. Thủ trưởng các đơn vị được giao tự chủ về kinh phí và biên chế đã chủ động trong việc sử dụng nguồn kinh phí được giao theo đúng qui định pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm các qui định của nhà nước, sử dụng hóa đơn chứng từ thanh quyết toán không đúng qui định, thiếu hóa đơn chứng từ thanh toán; sổ sách kế toán, báo cáo tài chính chưa đúng với số liệu, chi sai nguồn kinh phí. Do vậy việc quản lý thu chi ngân sách vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là trong vấn đề thu chi khác ngoài nguồn ngân sách do quận trực tiếp quản lý.
 Để cho công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước trong thời gian tới đạt hiệu cao, ông Trần Ngọc Hổ đề nghị thủ trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và UBND các phường phải ý thức được trách nhiệm cao trong quản lý thu chi, hàng quí các đơn vị phải tổ chức sơ kết thu chi báo cáo về UBND quận và từ đó rút ra kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân sai sót khắc phục sửa đổi; các đơn vị cần phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ kiểm tra đánh giá, rà soát trình độ và khả năng chuyên môn nghiệp vụ của kế toán viên; tập huấn, bồi dưỡng thêm về chuyên môn cho nhân viên kế toán.                                    
Bài: LỮ HUY

Số lượt người xem: 3659    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày