Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
6
1
2
6
5
8
Tin tức sự kiện 24 Tháng Mười Hai 2014 2:30:00 CH

Hội nghị Tổng kết công tác Gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình năm 2014

 

Ngày 19 tháng 12 năm 2014 Ủy ban nhân dân quận tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện công tác Gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình năm 2014. Đến dự có Ông Lê Quốc Tuấn – QUV  – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN quận; đại diện các phòng, ban, ngành, trung tâm; UBND, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình khu phố 11 phường.

Gia đình là nhân tố quan trọng trong việc duy trì và phát triển xã hội, phát triển giống nòi. Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định: Xây dựng gia đình là vấn đề lớn, hết sức hệ trọng của dân tộc và thời đại. Để tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, đoàn thể, tổ chức xã hội cùng mọi người dân chung tay xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Chủ đề năm 2014 là  Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 629/QĐ- TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012).                                                                   

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2010-2015), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010-2015) đã nêu rõ: “Phát triển văn hóa theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của nhân dân thành phố; tập trung xây dựng thiết thực tiêu chí: Gia đình văn hóa”, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, phù hợp với yêu cầu giai đoạn mới. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường, khu phố phải thấy rõ nền tảng của việc xây dựng “Gia đình văn hóa” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để từ đó nâng cao vai trò nồng cốt của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tham gia thực hiện thiết thực phong trào này. Hiện nay các ngành, các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, để mỗi người dân, hộ gia đình nhận thức được tầm quan trọng và tự giác tham gia, phấn đấu xây dựng gia đình ngày một vững chắc trước mọi sự tác động của xã hội, đẩy lùi các tệ nạn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Việc biểu dương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa trở thành một trong những nội dung sinh hoạt Tổ dân phố để nhiều người học tập. Các đơn vị cần gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ chí Minh” coi đây là công việc thường xuyên và có sự chỉ đạo tập trung trong từng thời điểm.

 Kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2014 cho thấy vai trò của các thành viên trong Ban Chỉ đạo từ quận đến phường trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác gia đình như: Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; xây dựng kế hoạch thực hiện; thu thập thông tin, phối hợp các ngành, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền giáo dục hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân.

Trong việc xây dựng gia đình Việt nam theo đúng chủ đề “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, hạn chế tối đa vụ việc bạo lực gia đình, tiếp cận và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra tại địa phương.

      Tuy nhiên, trên địa bàn Quận 12, các hoạt động của công tác gia đình vẫn còn nhiều hạn chế từ các cơ quan chức năng đến Ủy ban nhân dân các phường. Công tác gia đình chưa được sự quan tâm đúng mức, cán bộ chuyên trách công tác gia đình thường xuyên biến động, kinh phí cho công tác gia đình chưa được triển khai theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 143/TTLT. Vì vậy đã làm hạn chế việc thực hiện các nội dung trong thực hiện thu thập thông tin và công tác xử lý vụ việc tại khu phố.

    Để thực hiện tốt hơn công tác Gia đình trong năm 2015, Ông Lê Quốc Tuấn – QUV – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đề nghị Ban Chỉ đạo công tác Gia đình quận và phường quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm như sau:

- Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo quận: Căn cứ nội dung hướng dẫn của thành phố, nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện trong quý I/2015. Trọng tâm việc đánh giá và tiếp tục triển khai Chỉ thị số 49-CT/TW về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Tổ chức việc tập huấn, hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân 11 phường và 80 khu phố các tiêu chuẩn, nghiệp vụ về công tác Gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Rà soát, đánh giá việc tổ chức thực hiện của các phường, tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định.

- Đối với Ủy ban nhân dân 11 phường: Căn cứ nội dung hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quận, xây dựng và triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương. Thực hiện dự toán và sử dụng kinh phí cho công tác Gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu quả. Bố trí cán bộ chuyên trách công tác gia đình ổn định, có năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt công tác bình chọn hộ gia đình văn hóa, gương người tốt việc tốt tại địa phương.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN và các đoàn thể quận, phường: Quan tâm trong việc phối hợp thực hiện tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên tham gia các hoạt động nhằm xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường trong công tác đánh giá công nhận hộ gia đình văn hóa, gương người tốt việc tốt hàng năm.

Tại hội nghị tổng kết, Ủy ban nhân dân quận tặng Giấy khen cho 23 tập thể và 22 cá nhân./.

Tin và ảnh: TÔ HIỆP

 


Số lượt người xem: 3000    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày