Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
8
9
4
5
6
6
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 24 Tháng Chín 2020 8:00:00 SA

Tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy và người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 16/9, Quận ủy Quận 12 đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020. Đồng chí Trần Hoàng Danh - Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị.

Ông Trần Hoàng Danh - Bí thư Quận ủy phát biểu tại hội nghị

Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các đơn vị; việc kiểm soát tài sản thu nhập và chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Việc tự phát hiện tham nhũng thông qua công tác tự kiểm tra, nhất là hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng hiệu quả. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng. Thành lập 6 Đoàn thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng tại 14 đơn vị, qua đó đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của các đơn vị, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan, chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc, qua điều tra chưa phát hiện cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Quận ủy và các cấp ủy cơ sở đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Quy trình kiểm tra và quy trình giám sát chuyên đề, triển khai đến các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng thời, thành lập Tổ công tác thực hiện Quy định 1374-QĐ/ TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Danh - Bí thư Quận ủy nhận định công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay còn có những hạn chế nhất định, vì vậy, thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, Nhân dân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng…

Nguyễn Vu


Số lượt người xem: 43    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày