Bỏ qua nội dung chính
 

 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
0
2
1
1
3
Tư pháp 25 Tháng Năm 2024 12:56:47 CH
Hỏi hãy cho biết theo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 thì cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền không ?  (06/04/2011)
Nếu có thì nêu rõ phạm vi khiếu nại? Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân cấp xã ? Kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã mà người khiếu nại không đồng ý thì người khiếu nại có quyền gì ?
Hỏi hãy cho biết theo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 thì cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền không ?  (06/04/2011)
Nếu có thì nêu rõ phạm vi khiếu nại? Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân cấp xã ? Kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã mà người khiếu nại không đồng ý thì người khiếu nại có quyền gì ?
Hõi theo quy định của pháp luật cá nhân, tổ chức công dân trong nước có trách nhiệm đăng ký khai sinh; khai tử; kết hôn trong thời hạn bao nhiêu ngày?  (06/04/2011)
Người yêu cầu đăng ký hộ tịch mà gian dối trong việc đăng ký hộ tịch, thì bị xử lý như thế nào? Trường hợp pháp luật quy định cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phải đi đăng ký hộ tịch mà không thực hiện đúng thì bị xử lý theo quy định nào?
Hỏi hãy cho biết thẩm quyền đăng ký việc nhận cha, mẹ, con? thẩm quyền xác định cha, mẹ, com? thẩm quyền xác nhận tình trạng hôn nhân?  (06/04/2011)
Đáp: 1. Thẩm quyền đăng ký việc nhận cha, mẹ, con : Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con – Điều 33 NĐ 158/2005/NĐ-CP 2. Thẩm quyền xác định cha, mẹ, con do Tòa án xác định – Điều 63, 64 Luật hôn nhân và gia đình. 3. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình ...
Hỏi theo điều 27 Bộ luật dân sự quy định cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhân việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau:  (06/04/2011)
Đáp: 1. Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó; 2. Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, ...
Hỏi luật hôn nhân và gia đình, những trường hợp cấm kết hôn gồm những trường hợp nào?  (06/04/2011)
Đáp: 1. Người đang có vợ hoặc có chồng; 2. Người mất năng lực hành vi dân sự; 3. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; 4. Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con ...
Hỏi theo Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 các loại giấy tờ nào có giá trị chứng minh người có quốc tịch Việt Nam? cơ sở pháp lý?  (06/04/2011)
Đáp: 1. Giấy Khai sinh; trường hợp Giấy Khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ; 2. Giấy chứng minh nhân dân; 3. Hộ chiếu Việt Nam; 4. Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với ...
Hỏi hãy cho biết cơ sở pháp lý và thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ, chấm dứt một trong những sự kiện hộ tịch sau:  (06/04/2011)
Thẩm quyền chấm dứt việc giám hộ;
Thẩm quyền chấm dứt việc nuôi con nuôi ;
Thẩm quyền thu hồi lại Giấy Chứng tử đã cấp đối với người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, đã đăng ký khai tử nhưng nay còn sống trở về và được Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố chết;
Thẩm quyền chấm dứt việc đăng ký kết hôn trái pháp luật;
Thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ Giấy Khai sinh do cấp trái với quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP;
Hỏi đáp về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân  (06/04/2011)
Câu 1: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 có mục đích, ý nghĩa gì? Trả lời: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, được tổ chức trong thời điểm có ...
Hỏi hãy cho biết các điều kiện của người làm chứng và trách nhiệm của người làm chứng trong các sự việc hộ tịch  (06/04/2011)
Đáp: 1. Cơ sở pháp lý: Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì người làm chứng phải đáp ứng hai điều kiện: 2. Phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Theo quy định trên, thì chỉ người đủ 18 tuổi trở lên, không bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2005 mới có thể làm người làm ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày