Bỏ qua nội dung chính
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
9
3
8
0

          1.       Quá trình hình thành và phát triển:   

- Phòng QLĐT quận 12 được thành lập tháng 04/1997, trực thuộc UBND quận trên. Từ những ngày đầu thành lập, cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn thấp, hầu hết đường giao thông nông thơn, hệ thống điện, thóat nước, cấp nước rất ít, một số khu vực gần như không có. Để có cơ sở quản lý, Phòng QLĐT đã tranh thủ các sở, ngành, thành phố trong việc chủ động lập quy họach 3 mảng đô thị, quy họach sử dụng đất, tạo hành lang pháp lý ổn định về quy họach, tạo thuận lợi cho việc quản lý sử dụng đất, xây dựng hạ tầng cơ sở (hạ tầng x hội, hạ tầng kỹ thuật).
- Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng theo quy định; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân quận; chịu sự kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan quản lư Nhà nước chuyên ngành cấp trên. Đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho Uỷ ban nhân dân các phường thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý.
2.       Chức năng, nhiệm vụ:
Tham m­ưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện các chức năng quản lý Nhà n­ước về công tác quy hoạch; cấp phép xây dựng, cấp số nhà, giao thông- hạ tầng kỹ thuật đô thị; phòng, chống lụt băo, …
            - Tham mưu Ủy ban nhân dân quận các kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước trên các mặt: quy hoạch - xây dựng, công tŕnh.
            - Căn cứ quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, phối hợp các phịng, ban đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân quận công tác quy hoạch ngành trên địa bàn quận; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân quận cụ thể hoá công tác quản lý quy hoạch bằng các chương trình, mục tiêu, kế hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho phù hợp với yêu cầu, tính chất, đặc thù của địa phương.
             
3.       Tổ chức bộ máy:
- Biên chế được giao là 27 người, gồm 3 tổ chuyên môn và 01 tổ nghiệp vụ: Tổ KH-TH (gồm 08 người), Tổ QH-DA (gồm 05 người), Tổ CPXD (gồm 08 người) và Tổ Giao thông (gồm 07 người). Lănh đạo phịng gồm 01 Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực.
 
4.       Những thnh tích trong thời gian qua:
- Công tác quy hoạch: đến nay đ phủ kín 100% QHCTXDĐT TL 1/2000; đang từng bước phối hợp tham mưu lập quy hoạch ngành phục vụ đầu tư dự án và kêu gọi đầu tư.
- Là cơ quan tham mưu cho Thường trực UBND quận trong việc quy hoạch và lập danh mục đầu tư các tuyến đường giao thông theo quy hoạch, trong thời gian vừa qua việc lập kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng cơ sở ngày càng hoàn thiện, chỉ tính riêng 05 năm từ 2005- 2010 thực hiện đầu tư được 72km đường bê tông và nhựa đạt tỉ lệ 104% so với Nghị quyết Đảng bộ quận lần III đề ra; công tác xã hội hóa giao thông đã thực hiện được 92km đạt tỉ lệ 600% (Nghị quyết đề ra là 15km); mạng lưới cấp nước từ nguồn nước sạch thành phố đã phát triển rộng rãi, đến nay có khoảng 6.300 hộ sử dụng nước sạch, đạt tỉ lệ 11.5%, đang triển khai kế hoạch cấp nước, dự kiến đến năm 2015 có 70% hộ dân có nước sạch sử dụng; xây dựng ngày càng hoàn thiện hệ thống các công trình đắp bờ bao kết hợp giao thông và các công trình phòng, chống lụt bão theo thiết kế định hình, đồng thời đang triển khai đầu tư xây dựng 34 tuyến đường giao thông nông thôn tập trung nhiều nhất tại 3 phường TX, TL, APĐ.
- Hoàn thành công tác lập sơ đồ chốt số nhà trên các trục đường chính của quận để thực hiện công tác chỉnh sửa số nhà, đ giải quyết 25.000 hồ sơ cấp số nhà trên địa bàn quận (từ năm 2005 đến quý I/2010).
- Công tác cấp phép xây dựng: từ 2005 đến quý I/2010 đã cấp hơn 22.000 giấy phép xây dựng, tỉ lệ đúng hẹn năm sau cao hơn năm trước, đến nay tỉ lệ đúng hẹn đạt trên 95%.

 

Thông tin liên hệ:          (Lầu 2) Số 1, Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12

Điện thoại:                   38917536  -  37177900  -   37177899