Bỏ qua nội dung chính
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
8
8
0
9
3

 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG KINH TẾ

 

 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG KINH TẾ:

1.1 Sự hình thành và phát triển:
Phòng Kinh tế được thành lập theo Quyết định số: 87/QĐ-UBND ngày 02/7/2008 của Ủy ban nhân dân quận.
1.2 Chức năng, nhiệm vụ:
Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng theo quy định, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực thành phố.
Ngoài ra, Phòng Kinh tế có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại; đăng ký kinh doanh, thống nhất quản lý hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
1.3 Bộ máy nhân sự:
Phòng Kinh tế được giao biên chế là 10 người, trong đó cơ cấu gồm:
* Lãnh đạo: 03 người
+ Đồng chí Nguyễn Thị Phượng- Trưởng phòng
+ Đồng chí Nguyễn Văn Hây - Phó trưởng phòng 
+ Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Vân - Phó trưởng phòng
* Chuyên viên: 07 người:
+ Nguyễn Thị Minh Chánh
+ Đoàn Thị Ngọc Diễm
+ Trần Tuấn Minh
+ Huỳnh Văn Quí
+ Trần Quốc Tiến
+ Nguyễn Tấn Phát.
2. Về hình, ảnh hoạt động của phòng: 
 
 
3. Về những thành tích nổi bật trong thời gian qua, phương hướng và nhiệm vụ trong giai đoạn 2010 – 2015:
3.1 Thành tích đạt được:
- Năm 2000: phòng Kinh tế được Bộ Công nghiệp tặng bằng khen do đạt thành tích trong thi đua thực hiện kế hoach nhà nước năm 2000.
- Năm 2009: phòng Kinh tế được Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen và cờ thi đua đơn vị xuất sắc.
3.2 Phương hướng và nhiệm vụ trong giai đoạn 2010 – 2015:
- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ IV (2010 – 2015) đề ra trong lĩnh vực tăng trưởng kinh tế
 - Tập thể hàng năm cố gắng đạt danh hiệu xuất sắc.
- Trong lĩnh vực dịch vụ: tổng luân chuyển hàng hóa và dịch vụ tăng bình quân 20% trở lên phấn đấu nâng dần tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu ngành. Hoàn thiện công tác quản lý chợ, kêu gọi đầu tư các dự án trong phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại quận giai đoạn 2010 – 2015.
- Trong lĩnh vực công nghiệp: phấn đấu đạt mức tăng trưởng hàng năm 13% trở lên. Chú trọng đầu tư theo chiều sâu, đổi mới máy móc thiết bị công nghệ như các ngành dệt, may, giày da, lương thực chế biến, sản xuất phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin. Hạn chế các ngành gây ô nhiễm.
- Trong lĩnh vực nông nghiệp: giãm bình quân năm 3% giá trị sản xuất nông nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển vườn chuyên (hoa kiểng, cây giống, cá cảnh và một số loại có giá trị kinh tế cao). Chuyển đổi mạnh từ sản xuất thuần nông sang dịch vụ nông nghiệp và dịch vụ hỗ trợ, kết hợp phát triển du lịch sinh thái.
 
- Trong lĩnh vực khoa học công nghệ: tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về khoa học công nghệ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm đối với tất cả các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khoa học công nghệ. 
- Trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh: 100% hồ sơ được giải quyết, không có hồ sơ tồn đọng.
 
 
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ:                    (Lầu 2) Số 1, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12.
Điện thoại:                38917441 - 37156107