Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
4
9
8
8
9

I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI LHPN

- Hội LHPN Quận 12 được thành lập ngày 31/3/1997 theo Quyết định số 40/QĐ của Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh với 04 nhân sự cơ quan Hội LHPN Quận và 10 cơ sở Hội LHPN phường. Từ năm 1998 đến nay, nhân sự thực hiện luân chuyển cán bộ theo yêu cầu của tổ chức.

Hiện nay cơ quan Hội LHPN Quận 12 có 09 cán bộ (01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 07 cán bộ chuyên viên),

+ Chủ tịch: Đ/c Trương Nhựt Thẫm

+ Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Ngọc Yến

- Hệ thống Hội có 14 cơ sở (Hội LHPN 11 phường, Hội Phụ nữ Công an Quận, chợ Tân Chánh Hiệp và chợ An Sương), 03 chi hội nữ tu; với 147 chi hội trực thuộc, gồm 80 chi hội phụ nữ khu phố (với 1.019 tổ phụ nữ), 32 chi hội phụ nữ mầm non và tiểu học ngoài công lập, 01 chi hội phụ nữ doanh nghiệp ngoài nhà nước, 07 chi hội phụ nữ chợ, 15 chi hội phụ nữ công nhân lao động, 12 chi hội phụ nữ chung cư, 22 tổ phụ nữ công nhân lao động, 03 tổ phụ nữ chung cư.

- Hội viên: 72.824 hội viên (trong đó có 40.099 hội viên địa bàn dân cư và 32.725 hội viên đương nhiên), tỷ lệ thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội là 80,35%.

- Tổ chức đảng, đoàn thể tại cơ quan Hội LHPN Quận 12:

+ Chi bộ cơ quan có 09 đảng viên. Đồng chí Chủ tịch đồng thời giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

+ Công đoàn cơ quan có 09 công đoàn viên.

+ Chi hội khuyến học cơ quan có 09 hội viên.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Hội LHPN Quận đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ về chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; tham gia phát triển kinh tế - xã hội; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình hạnh phúc; tham gia góp ý xây dựng Đảng - Chính quyền, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện các lĩnh vực có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới trên địa bàn Quận 12. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.  

III. CÁC KỲ ĐẠI HỘI

1. Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1998 - 2000

- Thời gian: Ngày 23/5/1998

- Ban Chấp hành: 19 đồng chí.

- Ban Thường vụ: 05 đồng chí.

- Chủ tịch Hội: Đ/c Đỗ Thị Phan

- Phó Chủ tịch Hội: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phượng

2. Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2001 - 2006

- Thời gian: Ngày 20/8/2001

- Ban Chấp hành: 20 đồng chí.

- Ban Thường vụ: 07 đồng chí.

- Chủ tịch Hội: Đ/c Đỗ Thị Chánh

- Phó Chủ tịch Hội: + Đ/c Tô Thanh Vân

                              + Đ/c Huỳnh Thị Thanh Hương

3. Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2006 - 2011

- Thời gian: Ngày 27/6/2006

- Ban Chấp hành: 25 đồng chí.

- Ban Thường vụ: 07 đồng chí.

- Chủ tịch Hội: Đ/c Đỗ Thị Chánh

- Phó Chủ tịch Hội: + Đ/c Huỳnh Thị Thanh Hương

                              + Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương

4. Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016

- Thời gian: Ngày 23, 24/8/2011

- Ban Chấp hành: 29 đồng chí.

- Ban Thường vụ: 09 đồng chí.

- Chủ tịch Hội: Đ/c Lê Thị Trúc Lâm

- Phó Chủ tịch Hội: + Đ/c Huỳnh Thị Thanh Hương

                              + Đ/c Nguyễn Thị Nhung

5. Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Thời gian: Ngày 23, 24/7/2016

- Ban Chấp hành: 29 đồng chí.

- Ban Thường vụ: 09 đồng chí.

- Chủ tịch Hội: Đ/c Lê Thị Thiên Hương

- Phó Chủ tịch Hội: + Đ/c Nguyễn Thị Nhung

                              + Đ/c Nguyễn Ngọc Yến

6. Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Thời gian: Ngày 04, 05/11/2021

- Ban Chấp hành: 27 đồng chí.

- Ban Thường vụ: 07 đồng chí.

- Chủ tịch Hội: Đ/c Trương Nhựt Thẫm

- Phó Chủ tịch Hội: + Đ/c Nguyễn Thị Nhung

                              + Đ/c Nguyễn Ngọc Yến

IV. CHỦ TỊCH HỘI QUA CÁC THỜI KỲ

1. Đ/c Đỗ Thị Phan (từ tháng 4/1997 đến tháng 7/2005)

2. Đ/c Đỗ Thị Chánh (từ tháng 8/2005 đến tháng 6/2007).

3. Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương (từ tháng 9/2007 đến tháng 3/2010).

4. Đ/c Lê Thị Trúc Lâm (từ tháng 3/2010 đến tháng 8/2012).

5. Đ/c Lê Thị Thiên Hương (từ tháng 9/2012 đến tháng 3/2020).

6. Đ/c Trương Nhựt Thẫm (từ tháng 3/2020 đến nay).

* Thông tin liên hệ:

- Địa điểm trụ sở chính: Số 01 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: (028) 3891.7482

- Địa chỉ trang tin điện tử:  

+ Fanpage: Quận Hội Mười Hai  

+ Facebook: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận 12

- Trang Zalo: Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 12 Tp HCM

- Email:

+ hlhpn.q12@tphcm.gov.vn

+ hlppn.quan12@gmail.com