Bỏ qua nội dung chính
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
0
8
1
4

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT

I. Quá trình hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy nhân sự:
1. Sự hình thành và phát triển:
Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Nhất được thành lập vào ngày 01 tháng 04 năm 1997 trên cơ sở tách ra từ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Nhất thuộc địa bàn quận 12, thành phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích tự nhiên là 375ha, trong đó:
·         Diện tích đất nông nghiệp: 77,52ha.
·         Diện tích đất ở: 150,48ha.
·         Diện tích đất chuyên dùng: 143,18ha.
·         Sông, rạch 3.82ha.
Ủy ban nhân dân Phường Tân Thới Nhất nằm theo hướng Tây - Nam và nằm hướng Tây – Bắc quận 12, tiếp giáp:
·         Phía Đông giáp Đông Hưng Thuận, Quận 12.
·         Phía Tây giáp Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn.
·         Phía Nam giáp phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú và phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân.
·         Phía Bắc giáp xã Bà Điểm, Huyên Hóc Môn và phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.
Địa bàn phường Tân Thới Nhất có vị trí rất quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, là cửa ngõ phía Tây Bắc đi vào trung tâm thành phố được xác nhận là phường trọng điểm, có diện tích 375 ha, dân số 46.673 người với 10.927 hộ được chia thành 08 khu phố với 110 tổ dân phố, có 19 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường với 325 đảng viên. Phường có truyền thống cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ gắn liền với địa danh cách mạng 18 thôn vườn trầu. Việc thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội đạt kết quả tốt. Hệ thống chính trị từ phường đến khu phố thường xuyên được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Về Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững ổn định, nhiệm vụ quốc phòng an ninh hàng năm đều đạt khá tốt.
Trung tâm hành chính Phường Tân Thới Nhất đặt tại Khu phố 4, đường Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích là 2.383m2, sử dụng cho Đảng, đoàn thể, phường đội và UBND phường.
2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều 111; các khoản 1, 2, 4 Điều 112, các khoản 2, 3, 4 Điều 113; các Điều 114, 115, 116, 117 và các khoản 2, 3, 4, Điều 118 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, các quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
b. Lập dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp quyết định;
Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cấp thiết, quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách và báo cáo UBND cấp trên trực tiếp kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương;
Lập quyết toán thu, chi ngân sách địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê duyệt.
c. Tổ chức thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự vệ sinh, sạch đẹp khu phố, lòng đường, lề đường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị trên địa bàn.
d. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội, Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật.
3. Bộ máy nhân sự:
Cán bộ, công chức tại UBND phường Tân Thới Nhất có 47 người, trong đó:
Cán bộ chuyên trách: 10 người (bao gồm 1 Bí thư Đảng ủy, 1 Phó Bí thư thường trực, 1 Chủ tịch UBND, 2 Phó Chủ tịch UBND và 5 Trưởng đoàn thể chính trị).
Ông Nguyễn Văn Dinh          Bí thư Đảng ủy
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn       Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Bà Trần Thị Trung PBT-Chủ tịch UBND phường
Ông Nguyễn Đức Hiệp          Phó Chủ tịch phụ trách đô thị
Ông Nguyễn Văn Bình          Phó Chủ tịch phụ trách VHXH
Ông Phạm Văn Mỹ Chủ tịch UBMTTQ phường
Ông Đỗ Xuân Triệu                Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh
Ông Phạm Văn Tư Chủ tịch Hội Nông dân
Bà Đoàn Thị Kiều Dương      Bí thư Đoàn TNCS HCM
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc        Chủ tịch Hội Phụ nữ                                           
Cán bộ công chức: 13 người (bao gồm 3 công chức Văn phòng – Thống kê, 3 công chức Địa chính – Xây dựng, 3 công chức Tư pháp – Hộ tịch, 2 công chức Tài chính-Kế toán, 1 công chức Văn hóa -Xã hội, ngoài ra còn 1 công chức là phường đội trưởng.
Cán bộ không chuyên trách phường: 24 người (giữ các chức danh như: Chủ tịch Hội Người Cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, các phó đoàn thể chính trị, thủ quỹ, văn thư, cán bộ Gia đình, cán bộ Lao động -Thương binh xã hội, cán bộ Giao thông-Thủy lợi, phường đội phó, nhân viên Thống kê phường đội…và 5 chức danh khối Đảng).
 
II. Giới thiệu hình, ảnh hoạt động của cơ quan:
 
 
 
 
 
 
 Đại hội Đảng bộ phường Tân Thới Nhất
 
 
 
   
III. Những thành tích nổi bật trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015:
1. Những thành tích nổi bật:
Nhìn chung UBND phường cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, từ năm 2004 đến nay đều hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội; năm 2008, 2009 phường Tân Thới Nhất được nhận Bằng khen và cờ thi đua của UBND thành phố; công tác xã hội hóa đường giao thông, các hoạt động văn hoá xã hội được thực hiện xuyên suốt và đạt hiệu quả cao, đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo và giáo dục, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định, số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm (chủ yếu là trọng án).
2. Phương hướng và nhiệm vụ trong giai đoạn 2010-2015:
a. Về kinh tế:
   Phát triển kinh tế đảm bảo mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 18%-20%, trong đó ưu tiên khuyến khích phát triển các ngành thương mại - dịch vụ trên các tuyến đường chính như: Phan Văn Hớn, Trường Chinh, TTN01, TTN08…Cùng với các ngành chức năng của Quận phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn phường. Mời gọi đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại - dịch vụ tại nghĩa trang Lạc Quang.Thu ngân sách hàng năm tăng từ 5%-10%, đảm bảo chi ngân sách đúng quy định. Hoàn thành các chỉ tiêu thu thuế hàng năm, đảm bảo thu thuế công khai, đúng luật, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh vừa và nhỏ phát triển ổn định.
 
b. Về giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ:
Giữ vững hoàn thành chương trình phổ cập trung học phổ thông. Phấn đấu trẻ 5 tuổi vào trường mẫu giáo đạt trên 95%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Đề xuất xây dựng mới một trường trung học phổ thông, một trường trung học cơ sở, một trường tiểu học, một trường mầm non; sửa chữa, nâng cấp mở rộng trường tiểu học Thuận Kiều, trường trung học cơ sở Nguyễn Ảnh Thủ. Kiến nghị xây dựng trung tâm học tập cộng đồng. Phấn đấu tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở các cấp đạt từ 97%-100%.
 
c. Các lĩnh vực xã hội:
   Phấn đấu giảm tốc độ tăng dân số tự nhiên xuống 1,02%, tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình vận động mỗi gia đình chỉ sinh từ 1- 2 con, 100% cán bộ đảng viên không sinh con thứ ba.
   Phát động phong trào nuôi con khỏe, dạy con ngoan, phòng chống trẻ em suy dinh dưỡng. Phấn đấu trong nhiệm kỳ giải quyết và giới thiệu được 3.000 lao động có việc làm ổn định.
   Vận động sức đóng góp của toàn xã hội cùng chăm lo người nghèo. Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2015 không còn hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu/người/năm.
   Phấn đấu năm 2015 có 6/8 khu phố đạt khu phố văn hóa.
   Giữ vững hoàn thành chương trình phổ cập trung học phổ thông. Phấn đấu trẻ 5 tuổi vào trường mẫu giáo đạt trên 95%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Đề xuất xây dựng mới một trường trung học phổ thông, một trường trung học cơ sở, một trường tiểu học, một trường mầm non; sửa chữa, nâng cấp mở rộng trường tiểu học Thuận Kiều, trường trung học cơ sở Nguyễn Ảnh Thủ. Kiến nghị xây dựng trung tâm học tập cộng đồng. Phấn đấu tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở các cấp đạt từ 97%-100%.
 
d. Về quản lý đô thị môi trường:
   Có biện pháp đề xuất xử lý cương quyết các trường hợp gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân. Phấn đấu đến năm 2015 có trên 50% hộ dân được sử dụng nước máy.
   Tiếp tục kiến nghị di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường.
   Tăng cường quản lý tài sản, đất công đã được duyệt theo quy hoạch, sử dụng đúng mục đích, đảm bảo quỹ đất dành cho giáo dục, y tế, cây xanh.
   Vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa đường giao thông phấn đấu đến năm 2015 nhựa nóng, bêtông hóa trên 200 tuyến hẻm với chiều dài khoảng 5.000m đạt 100%, kết hợp làm đường với hệ thống thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng vào mùa mưa.
    Thực hiện công bố quy hoạch sử dụng đất, lộ giới quy hoạch tuyến hẻm. Đảm bảo xây dựng đúng phép trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng, quyết tâm không để các sai phạm trong công tác quản lý đô thị, trật tự lòng lề đường, trật tự xây dựng.
   Phối hợp Quận xử lý cương quyết và giải quyết dứt điểm về tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Củng cố mạng lưới thu gom rác, vận chuyển rác đúng quy định../.
 
Thông tin liên lạc:               
Địa chỉ:                   , Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12
Điện thoại:             38833587