Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
2
8
0
9
0
0. 2013-7-17_NDso78_Minhbachtaisan,thunhap.doc
0. 2013-7-17_NDso78_Minhbachtaisan,thunhapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/11/2013 8:42HCM\vp.q12
0. KH UBND 349_2012 ve Ke khai Tai san.pdf
0. KH UBND 349_2012 ve Ke khai Tai sanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/11/2013 8:41HCM\vp.q12
000. PHAN MEM KHIEU NAI - TO CAO.docx
000. PHAN MEM KHIEU NAI - TO CAODùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/12/2014 8:03HCM\vp.q12
000. PHAN MEM THEO DOI Y KIEN CHI DAO.docx
000. PHAN MEM THEO DOI Y KIEN CHI DAODùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/12/2014 8:02HCM\vp.q12
0A.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LỊCH TUẦN.docx
0A.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LỊCH TUẦNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/09/2014 13:49HCM\vp.q12
1. Mau bao cao hien trang CNTT.doc
1. Mau bao cao hien trang CNTTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/10/2013 13:50HCM\vp.q12
1. Phu luc tieu chuan ung dung CNTT.doc
1. Phu luc tieu chuan ung dung CNTTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2013 10:58HCM\vp.q12
11. 104_QDNhung dieu can biet khi kiem tra thue.pdf
11. 104_QDNhung dieu can biet khi kiem tra thueDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/02/2013 16:01HCM\vp.q12
2.Tai lieutap huan an toan thong tin 2.pdf
2.Tai lieutap huan an toan thong tin 2Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/10/2013 10:08HCM\vp.q12
BẢN MÔ TẢ PHẦN MỀM_KSKH.pdf
BẢN MÔ TẢ PHẦN MỀM_KSKHDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/03/2016 10:45HCM\vp.q12
Biểu mẫu thống kê số liêu 02, 03 PCTN.xls
Biểu mẫu thống kê số liêu 02, 03 PCTNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/08/2013 11:00HCM\vp.q12
Cam Nang An Toan Thong tin - ban in duoc.pdf
Cam Nang An Toan Thong tin - ban in duocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/03/2016 10:29HCM\vp.q12
Cam nang ATTT.jpg
Cam nang ATTTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/03/2016 11:00HCM\vp.q12
CV_ công bố HTQLCL quận phù hợp TCVN ISO 9001_2008 (gửi Sở Khoa học và Công nghệ).doc
CV_ công bố HTQLCL quận phù hợp TCVN ISO 9001_2008 (gửi Sở Khoa học và Công nghệ)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/09/2014 9:53HCM\vp.q12
CV_hướng dẫn tự đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính.doc
CV_hướng dẫn tự đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/11/2014 16:18HCM\vp.q12
Don =ang k_ TTCC.doc
Don =ang k_ TTCCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/06/2012 8:46Văn phòng UBND
eDMS_1.ldf
eDMS_1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2013 11:03HCM\vp.q12
foxitreader_setup.rar
foxitreader_setupDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/10/2010 11:07116-193-64-19\admin_q12
HDSD_ThuDienTu_NangCao_v4_Trinh.docx
HDSD_ThuDienTu_NangCao_v4_TrinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/08/2015 14:14HCM\vp.q12
ht_APD.dwg
ht_APDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/11/2010 15:56116-193-64-19\admin_q12
kehoach.aspx
kehoachDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/06/2016 16:15HCM\vp.q12
kehoch.aspx
kehochDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/06/2016 15:49HCM\vp.q12
Mau 02_Doncapdoi,caplai.doc
Mau 02_Doncapdoi,caplaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/04/2012 9:00Lê Xuân Hải
Mẫu báo cáo 01 PCTN.doc
Mẫu báo cáo 01 PCTNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/08/2013 11:00HCM\vp.q12
Mau DS du thi tuyen CC 2012.xls
Mau DS du thi tuyen CC 2012Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/06/2012 8:54Văn phòng UBND
Mau ly lich 2c-2008.doc
Mau ly lich 2c-2008Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/06/2012 8:41Văn phòng UBND
Mẫu_CamKếtTựPháVỡCôngTrìnhKhiNhàNướcThựcHiệnQuyHoạchXâyDựng.doc
Mẫu_CamKếtTựPháVỡCôngTrìnhKhiNhàNướcThựcHiệnQuyHoạchXâyDựngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/04/2012 8:42Lê Xuân Hải
mau_donxingiayphepxd.doc
mau_donxingiayphepxdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/04/2012 14:16Lê Xuân Hải
mau17_tach,hop thua.doc
mau17_tach,hop thuaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/04/2012 8:44Lê Xuân Hải
ớng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng.doc
ớng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/08/2013 11:00HCM\vp.q12
Phan bo lich 2014.xls
Phan bo lich 2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/10/2013 8:42HCM\vp.q12
Phieu yeu cau tu van phap luat.doc
Phieu yeu cau tu van phap luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/06/2012 10:34Văn phòng UBND
Phụ lục xác định chỉ số CCHC năm 2014.doc
Phụ lục xác định chỉ số CCHC năm 2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/11/2014 16:18HCM\vp.q12
QĐ Công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 90012008.doc
QĐ Công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 90012008Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/09/2014 9:54HCM\vp.q12
Tài liệu HDSD ISO(1).docx
Tài liệu HDSD ISO(1)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/09/2014 9:00HCM\vp.q12
Tài liệu HDSD ISO(2).docx
Tài liệu HDSD ISO(2)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/09/2014 9:00HCM\vp.q12
Tài liệu HƯỚNG DẪN PHÁT HIỆN THƯ GIẢ MẠO.doc
Tài liệu HƯỚNG DẪN PHÁT HIỆN THƯ GIẢ MẠODùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/07/2013 14:41HCM\vp.q12
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MAIL TP.pdf
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MAIL TPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/07/2012 10:21Văn phòng UBND
TAILIEU_CHUYENVIEN.pdf
TAILIEU_CHUYENVIENDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/10/2010 10:51116-193-64-19\admin_q12
TAILIEU_LANHĐAO.pdf
TAILIEU_LANHĐAODùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/10/2010 10:52116-193-64-19\admin_q12
TAILIEU_VANTHU.pdf
TAILIEU_VANTHUDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/10/2010 10:52116-193-64-19\admin_q12
thong báo Quản lý CSDL cán bộ công chức.doc
thong báo Quản lý CSDL cán bộ công chứcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/05/2012 14:08Văn phòng UBND
thongtu184.bqp.pdf
thongtu184.bqpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/11/2011 9:28Lê Xuân Hải
vpnclient_setup.rar
vpnclient_setupDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/05/2012 14:08Văn phòng UBND
vpnclient-windows.rar
vpnclient-windowsDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/07/2012 14:09Văn phòng UBND