Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
3
5
9
2
8
9

I. Lịch sử hình thành, phát triển:

Cùng với sự ra đời của Quận 12, ngày 01/4/1997, phòng Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư (nay là phòng Tài chính - Kế hoạch) được thành lập, giữ vai trò là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phòng Tài chính - Kế hoạch có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý về: tài chính ngân sách, tài sản, giá, kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách theo quy định của pháp luật.

Đội ngũ cán bộ, công chức phòng Tài chính - Kế hoạch hiện nay gồm: Trưởng phòng, 3 Phó Trưởng phòng, 15 chuyên viên và 02 nhân viên. Trưởng phòng là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện các mặt công tác chuyên môn và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của cơ quan. Cán bộ, công chức phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tương xứng, phù hợp với vị trí, năng lực và sở trường công tác và được Trưởng phòng phân công bằng văn bản cụ thể.

Qua gần 20 năm thành lập, tuy chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi tùy theo yêu cầu và nhiệm vụ của mỗi thời kỳ nhưng nhìn chung, với kết quả đạt được, phòng Tài chính - Kế hoạch đã khẳng định được vai trò, vị trí trong việc tham mưu, giúp cho Ủy ban nhân dân quận về công tác tài chính ngân sách, tài sản, giá, kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách … Với sự cố gắng, tận tụy, đoàn kết và ý thức trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức phòng Tài chính - Kế hoạch qua các thời kỳ, phòng Tài chính - Kế hoạch luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân quận giao, được nhận bằng khen của các cấp Thành phố, cụ thể:

+ Bằng khen của Sở Tài chính năm 2009 có thành tích hoàn thành tốt công tác tài chính năm 2009 (Quyết định số 313/QĐ-STC).

+ Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2009 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2009 (Quyết định số 501/QĐ-UBND).

+ Bằng khen của Sở Lao động Thương binh Xã hội năm 2009 có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm năm 2009 (Quyết định số 2005/QĐ-KT).

+ Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2010 có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2 (2004 – 2010) (Quyết định số 2430/QĐ-UB).

+ Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2013 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (Quyết định số 1495/QĐ-KT).

+ Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2014 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 (Quyết định số 394/QĐ-UB).

+ Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2014 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liền (2013 – 2014) (Quyết định số 395/QĐ-UB).

+ Bằng khen của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT năm 2013 – 2014 (Quyết định số 266/QĐ-BHXH).

+ Bằng khen của Cục Thuế TPHCM đã có thành tích trong công tác phối hợp, hỗ trợ thu ngân sách năm 2015 (Quyết định số 587/QĐ-CT).

Phòng Tài chính - Kế hoạch là nơi trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm công tác… tạo điều kiện tốt để cán bộ, công chức phát triển. Cán bộ, công chức từng công tác tại phòng Tài chính - Kế hoạch quận đã khẳng định được năng lực qua quá trình công tác tại các vị trí công tác khác, một số cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức vụ như: Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp Sở Tài chính, Bí thư Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thạnh Lộc…

DANH SÁCH CÁC LÃNH ĐẠO CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG PHÒNG

THỜI KỲ

NGUYỄN TẤN HÒA

1997 – 2003

TRẦN NGỌC HIẾU

2003 – 2008

TRẦN THỊ THANH NGUYỆT

2008 – 2015

VÕ THỊ MỘNG THU

2015 đến nay

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

THỜI KỲ

TRẦN NGỌC HIẾU

1998 – 2003

HỒ VĂN HIẾU

1999 – 2005

TRẦN THỊ THANH NGUYỆT

2003 – 2008

LÊ TẤN TÀI

2008 – 2009

TRANG THỊ NGỌC TÚ

2008 – 2010

TRẦN MINH CẢNH

2009 – 2012

TRẦN THỊ RỒI

2009 đến nay

VÕ THỊ MỘNG THU

2012 – 2015

NGUYỄN CHÍ THIỆN

2013 đến nay

TRẦN MINH CẢNH

2016 đến nay

II. Phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020:

1. Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính, kế hoạch, đầu tư, công sản – giá theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên.

2. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ IV; đảm bảo chi thường xuyên ngân sách cho các đơn vị dự toán theo hướng tiết kiệm hiệu quả, ưu tiên cho chi đầu tư phát triển, chủ động cân đối ngân sách nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tăng cường khai thác nguồn thu từ việc khai thác nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội trên địa bàn quận; phối hợp tốt với các đơn vị trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt trên 95% kế hoạch được giao.

3. Tổ chức đánh giá việc sử dụng ngân sách hàng năm của các đơn vị dự toán, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm về tài chính; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và trụ sở làm việc; thực hiện công khai dự toán và quyết toán ngân sách đúng thời gian theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các khu đất công ích phù hợp quy họach để đề xuất khai thác, sử dụng đúng mục đích; đồng thời xử lý các trường hợp sử dụng không đúng mục đích, thanh lý, bán đấu giá các mặt bằng công sản không còn sử dụng để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của quận.

4. Tổ chức, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân các phường thực hiện tốt các công tác tài chính, tài sản, giá, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận.

5. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ; khuyến khích, vân động cũng như tạo mọi điều kiện thuận cho cán bộ công chức không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Kịp thời động viên khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; đồng thời chấn chỉnh kịp thời các yếu kém hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ:            (Lầu 2) Số 1, Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12

 

Điện thoại:       38918294 – Fax: 38917455