Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
0
1
8
1
6
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận tháng 7 năm 2021
Xem chi tiết tại đây
Lịch trực tiếp công dân tháng 6 năm 2021 của Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 – huyện Hóc Môn
Thực hiện Công văn số 4650/UBND-PCNC ngày 08/09/2009 của UBND Thành phố về việc củng cố công tác tiếp công dân trên địa bàn Thành phố. Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 – huyện Hóc Môn báo cáo việc thực hiện và phân công nhiệm vụ trong công tác tiếp công dân tháng 10 năm 2020 như sau: I. Tiếp công dân thường xuyên: Đội tuyên truyền - Hỗ ...
Thông báo: Tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Ban Dân tộc Thành phố
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Dời lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố tháng 6 năm 2021
Xem chi tiết tại đây
Lịch tiếp công dân của UBND phường Hiệp Thành tháng 6 năm 2021
Lịch tiếp công dân: + Ngày 03/6/2021: Ông Lê Trường Tồn - Chủ tịch UBND phường + Ngày 10/6/2021: Ông Lê Trường Tồn - Chủ tịch UBND phường + Ngày 17/6/2021: Ông Lê Trường Tồn - Chủ tịch UBND phường + Ngày 24/6/2021: Ông Lê Trường Tồn - Chủ tịch UBND phường Thời gian: + Sáng: 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 + Chiều: 13 giờ 30 đến 16 giờ ...
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận tháng 6 năm 2021
Xem chi tiết tại đây
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố tháng 6 năm 2021
Xem chi tiết tại đây
Lịch trực tiếp công dân tháng 5 năm 2021 của Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 – huyện Hóc Môn
Thực hiện Công văn số 4650/UBND-PCNC ngày 08/09/2009 của UBND Thành phố về việc củng cố công tác tiếp công dân trên địa bàn Thành phố. Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 – huyện Hóc Môn báo cáo việc thực hiện và phân công nhiệm vụ trong công tác tiếp công dân tháng 10 năm 2020 như sau: I. Tiếp công dân thường xuyên: Đội tuyên truyền - Hỗ ...
Lịch tiếp công dân Quý II năm 2021 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 12
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ II NĂM 2021 CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12 THỨ - NGÀY TIẾP CÔNG DÂN NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI Số máy bàn Số máy di động Thứ Sáu 02/4/2021 Lê Thị Ngọc Thanh ...
Lịch tiếp công dân của UBND phường Hiệp Thành tháng 5 năm 2021
Lịch tiếp công dân: + Ngày 06/5/2021: Ông Lê Trường Tồn - Chủ tịch UBND phường + Ngày 13/5/2021: Ông Lê Trường Tồn - Chủ tịch UBND phường + Ngày 20/5/2021: Ông Lê Trường Tồn - Chủ tịch UBND phường + Ngày 27/5/2021: Ông Lê Trường Tồn - Chủ tịch UBND phường Thời gian: + Sáng: 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 + Chiều: 13 giờ 30 đến 16 giờ ...
  Lịch tiếp công dân của UBND phường Hiệp Thành tháng 4 năm 2021  (16/04)
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố tháng 4/2021  (31/03)
  Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND Thành phố Quý II năm 2021  (31/03)
  Lịch tiếp công dân của UBND phường Thới An tháng 4/2021  (31/03)
  Lịch tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quý II năm 2021  (31/03)
  Lịch tiếp công dân của UBND phường Đông Hưng Thuận tháng 4/2021  (31/03)
  Lịch tiếp công dân của Chi cục Thuế khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn tháng 4/2021  (31/03)
  Lịch trực tiếp công dân tháng 3 năm 2021 của Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 – huyện Hóc Môn  (09/03)
  Thông báo: Về việc phân công lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết đơn tháng 3/2021 của phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội  (04/03)
  Lịch tiếp công dân của UBND phường Hiệp Thành tháng 3 năm 2021  (03/03)