Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
2
0
6
7
1
0
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố tháng 3 năm 2019
Lịch tiếp công dân: + Ngày 07/3/2019: Đồng chí Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chánh Thanh tra Thành phố và đồng chí Lê Quang Minh - Trưởng phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo số 1 trực, tiếp công dân theo quy định. + Ngày 14/3/2019: Đồng chí Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra Thành phố và đồng chí Phạm Lâm Hồng Chuyên - Trưởng phòng thanh tra, ...
Lịch tiếp công dân của Tổ Đại biểu HĐND Quận trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận tháng 3 năm 2019
I/ Tiếp công dân định kỳ: Stt Ngày tiếp Cán bộ tiếp công dân Chức vụ 1 07/3/2019 ĐB. Nguyễn Thị Hồng Phương Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường 2 14/3/2019 ĐB. Đặng Thị Kiều Nhi Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ Quận 12 ...
Lịch tiếp công dân của UBND phường Đông Hưng Thuận (từ ngày 01/3/2019 đến ngày 31/3/2019)
Xem chi tiết tại đây
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành trong tháng 3 năm 2019
Lịch tiếp công dân: + Ngày 28/02/2019: Trần Hồ Duy - Chủ tịch UBND phường + Ngày 07/3/2019: Trần Hồ Duy - Chủ tịch UBND phường + Ngày 14/3/2019: Trần Hồ Duy - Chủ tịch UBND phường + Ngày 21/3/2019: Trần Hồ Duy - Chủ tịch UBND phường + Ngày 28/3/2019: Trần Hồ Duy - Chủ tịch UBND phường Thời gian: + Sáng: 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 + Chiều: ...
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân phường An Phú Đông năm 2019
Xem chi tiết tại đây
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố tháng 02 năm 2019
Lịch tiếp công dân: + Ngày 07/02/2019: Đồng chí Nguyễn Long Tuyền - Chánh Thanh tra Thành phố và đồng chí Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc - Phó Chánh Văn phòng trực, tiếp công dân theo quy định. + Ngày 14/02/2019: Đồng chí Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra Thành phố và đồng chí Đinh Thị Thu - Trưởng phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo số 3 ...
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành trong tháng 02 năm 2019
Lịch tiếp công dân: + Ngày 15/02/2019: Trần Hồ Duy - Chủ tịch UBND phường + Ngày 22/02/2019: Trần Hồ Duy - Chủ tịch UBND phường Thời gian: + Sáng: 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 + Chiều: 13 giờ 30 đến 16 giờ 00 Địa điểm: Phòng Tiếp công dân UBND phường Hiệp Thành Xem chi tiết tại đây
Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND phường Thới An tháng 02 năm 2019
Lịch tiếp công dân: Stt Ngày tiếp Cán bộ tiếp công dân Chức vụ 1 14/02/2019 Đ/c Nguyễn Thị Quế Nhung Chủ tịch HĐND phường 2 21/02/2019 Đ/c Huỳnh Ngọc Tố Loan Phó Chủ tịch HĐND phường 3 28/02/2019 Đ/c ...
Lịch tiếp công dân của UBND phường Đông Hưng Thuận trong tháng 02 năm 2019
Lịch tiếp công dân: + Ngày 01/02/2019: Phan Phương Bình - Chủ tịch UBND phường + Ngày 15/02/2019: Phan Phương Bình - Chủ tịch UBND phường + Ngày 22/02/2019: Phan Phương Bình - Chủ tịch UBND phường Thời gian: + Sáng: 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 + Chiều: 13 giờ đến 17 giờ 00 Địa điểm: Phòng Tiếp công dân UBND phường Đông Hưng Thuận
Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Quý I năm 2019
Xem chi tiết tại đây
  Thông báo: Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phường Hiệp Thành sau kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021  (14/01)
  Lịch tiếp công dân của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành trong tháng 01 năm 2019  (10/01)
  Lịch tiếp công dân của Tổ Đại biểu HĐND Quận trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận tháng 01 năm 2019  (08/01)
  Lịch tiếp công dân Quý I năm 2019 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 12  (07/01)
  Lịch tiếp công dân của UBND phường Đông Hưng Thuận trong tháng 01 năm 2019  (03/01)
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố tháng 01 năm 2019  (03/01)
  Lịch tiếp công dân của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành trong tháng 11 năm 2018  (02/11)
  Lịch tiếp công dân của Tổ Đại biểu HĐND Quận trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận tháng 11 năm 2018  (02/11)
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND phường Đông Hưng Thuận tháng 11 năm 2018  (02/11)
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Quý 4 năm 2018  (16/10)