Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
0
1
8
3
1

 

Đảng bộ Quận 12 được thành lập vào tháng 4 năm 1997, cùng với việc thành lập Đảng bộ Quận 12 là sự ra đời của các Ban Đảng và Văn phòng Quận ủy. Trong quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Quận 12, Văn phòng Quận ủy là cơ quan thuộc hệ thống các Ban Đảng, có chức năng tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng.

Xác định rõ được chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trong những năm qua Văn phòng Quận ủy 12 đã tích cực làm tốt công tác tham mưu tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy; Song song đó, Văn phòng Quận ủy còn phục vụ trực tiếp cho các hoạt động hàng ngày của Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy như các hội nghị, tiếp nhận và phát hành văn bản, quản lý và lưu trữ tài liệu, chuẩn bị các điều kiện, phương tiện đảm bảo hoạt động của cấp ủy và các Ban Đảng Quận ủy.

Đội ngũ cán bộ công chức Văn phòng Quận ủy theo biên chế gồm có 20 đồng chí, được bố trí vào các bộ phận gồm Nghiên cứu - Tổng hợp, Hành chính - Quản trị và Văn thư – Lưu trữ; trong đó có 03 đồng chí là lãnh đạo văn phòng gồm 01 Chánh Văn phòng và 02 Phó Chánh Văn phòng.

Văn phòng Quận ủy là cơ quan nhiều năm liền nhận được giấy khen của Thành ủy trong các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua giữa các văn phòng cấp ủy, là tập thể lao động xuất sắc, là đơn vị dẫn đầu khối Đảng nhiều năm liền; đặc biệt, Chi bộ Văn phòng Quận ủy là tổ chức cơ sở Đảng nhiều năm liền giữ vững danh hiệu “trong sạch vững mạnh” và được Thành ủy khen thưởng.

Để đạt được những thành tựu trong thời gian qua, Văn phòng Quận ủy đã được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự nỗ lực ra sức phấn đấu của đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức trong đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị qua từng năm, bám sát với Nghị quyết lãnh đạo của Quận ủy và chỉ đạo của Văn phòng Thành ủy để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu hàng năm đã đề ra.

Tập thể Văn phòng Quận ủy 12 quyết tâm tiếp tục phấn đấu giữ vững những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy cùng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Quận nhà./.