Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
0
1
7
5
9

1. Tổng quan về Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp - Quận 12 được thành lập ngày 01/4/1997 trên cơ sở tách ra từ xã Tân Thới Hiệp. Diện tích tự nhiên 261 ha, dân số hiện tại 47.360 người. Phường được chia thành 8 khu phố, 92 tổ dân phố.

Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp tọa lạc tại số 54/4H – Tổ 12 – Khu phố 4 – Đường TTH 07 – Phường Tân Thới Hiệp – Quận 12 – TP Hồ Chí Minh; nằm ở vị trí trung tâm của phường thuận tiện cho người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính.

- Phía Đông giáp P.13 – quận Gò Vấp và phường Thới An – quận 12;

- Phía Tây giáp phường Tân Chánh Hiệp – quận 12; 

- Phía Nam giáp P.12 – quận Gò Vấp và phường Đông Hưng Thuận – quận 12;

- Phía Bắc giáp phường Hiệp Thành – quận 12.

- Số điện thoại: (08) 37171423                   Fax: (08) 37172001

2. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân Phường Tân Thới Hiệp.

Toàn phường hiện có 47 nhân sự; trong đó Cán bộ, công chức gồm 25 người, cán bộ không chuyên trách 22 người

* Thành viên Ủy ban nhân dân Phường gồm:

- 01 Chủ tịch

- 03 Phó Chủ tịch, trong đó:

+ 01 Phó Chủ tịch phụ trách khối đô thị

+ 01 Phó Chủ tịch phụ trách khối văn hóa – xã hội

+ 01 phó chủ tịch phụ trách khối hành chính – kinh tế

- 01 ủy viên Quân sự

- 01 ủy viên Công an

* Ủy ban nhân dân Phường gồm có các bộ phận:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân Phường: Có 04 Công chức VP-TK, 01 Cán bộ không chuyên trách Văn thư – lưu trữ, 01 Cán bộ phụ trách kinh tế, môi trường.

- Tài chính – Kế toán: 02 Công chức Kế toán

- Tư pháp – Hộ tịch: 02  Công chức TP - HT

- Khối Văn hóa – Xã  hội:

+ Giảm hộ nghèo- Tăng hộ khá;

+ Lao động thương binh xã hội;

+ Dân số gia đình và trẻ em;

+ Giáo dục – Y tế;        

+ Văn hóa thông tin – thể dục thể thao Phường.

- Khối Địa chính – xây dựng:

+ Địa chính – Xây dựng: 03 Công chức ĐC-XD

+ Giao thông, thủy lợi: 01 cán bộ kinh tế phụ trách

+ Đội trật tự đô thị

* Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gồm:

- 01 cán bộ tư pháp – hộ tịch: tiếp nhận và trả hồ sơ đăng ký hộ tịch

- 03 cán bộ văn phòng – thống kê: tiếp nhận và trả hồ sơ chứng thực, sao y bản chính.

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp.

3.1 Chức năng của Ủy ban nhân dân phường Tân thới Hiệp

- Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương, là đại diện quyền hành pháp thực hiện sự quản lý của Nhà nước về mọi mặt; Chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng đối với tất cả mọi đối tượng quản lý, nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia và duy trì pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

- Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương làm việc theo chế độ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Quận 12

3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp

Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều 111; các khoản 1, 2, 4 Điều 112, các khoản 2, 3, 4 Điều 113; các Điều 114, 115, 116, 117 và các khoản 3, 3, 4 Điều 118 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, các quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp quyết định; thực hiện phân bổ ngân sách theo quy định;

- Căn cứ dự toán ngân sách được giao, quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương;

- Lập quyết toán thu, chi ngân sách địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp  phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị; phòng, chống các tệ nạn xã hội; trật tự công cộng và cảnh quan ðô thị trên ðịa bàn;

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định của phấp luật;

- Quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất để phục vụ các nhu cầu công ích ở địa phương, xây dựng và quản lý các công trình công cộng;

- Huy động sự đóng góp của tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình, kết cấu hạ tầng phường Tân Thới Hiệp;

- Tổ  chức và hướng dẫn việc thực hiện các công trình, kế hoạch đề án khuyến khích phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển sản xuất;

- Quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Quản lý thực hiện việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại phường theo quy định của pháp luật, quản lý hộ khẩu;

- Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng đường giao thông, cầu, cống và hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn, đối tượng chính sách, gia đình có công cách mạng;

- Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương;

- Quản lý, bảo vệ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ;

- Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch;

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội;

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp tại phường;

- Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền;

- Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong viêc thi hành án theo quy định của pháp luật;

- Thanh tra việc sử dụng đất đai của tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật;

- Quản lý và bảo vệ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra giấy phép xây dựng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường.

4. Dự án đang triển khai:

 - Dự án nút giao thông Tân Thới Hiệp

 - Dự án Rạch Cầu Suối