Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
5
2
6
4
8

1. Cơ cấu tổ chức:

        Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 12 được hình thành vào ngày 01/7/1997. Đến năm 2003 có sự sáp nhập giữa phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và phòng Văn hóa – Thông tin để thành lập phòng Văn hóa – Xã hội. Năm 2004, phòng Văn hóa – Xã hội được tách ra để thành lập phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. Năm 2008, Ban Xóa đói giảm nghèo và việc làm quận tiếp tục sáp nhập vào phòng Lao động – Thương binh và Xã hội theo chỉ đạo của thành phố. Đến tháng 8/2008, thực hiện Nghị định 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc giải thể và sáp nhập một số phòng, ban; phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục tiếp nhận bộ phận Bảo vệ chăm sóc trẻ em, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ mới được giao: Bảo hiểm tự nguyện, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, . . .

        Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hiện có Trưởng phòng; 02 Phó Trưởng phòng và các bộ phận chủ yếu như: Chính sách; Lao động – việc làm; Bảo trợ xã hội; Giảm nghèo bền vững; Bảo vệ chăm sóc trẻ em – Bình đằng giới; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Tài chính, văn thư, lưu trữ, tổng hợp.

        Cán bộ, công chức chuyên môn có 12 biên chế được giao, gồm: Công tác chính sách có công, chính sách bảo trợ xã hội; chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; công tác quản lý về lao động – việc làm; công tác quản lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; hòa giải viên lao động; vệ sinh và an toàn lao động, bảo hộ lao động; giáp dục nghề nghiệp; công tác phòng chống tệ nạn xã hội; công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; công tác kế toán; văn phòng tổng hợp, văn thư lưu trữ, thủ quỹ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

          2. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lương trong khu vực kinh doanh và việc làm; giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm); tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật; góp phần đảm bảo sự thống nhất quản lý của ngành ở địa phương.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

        Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã kịp thời cấp phát các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định, trong các dịp Lễ, Tết hàng năm theo kế hoạch của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận. Ngoài nguồn chăm lo từ kinh phí ngân sách, Quận ủy – UBND – UB MTTQ và đoàn thể thường xuyên vận động các mạnh thường quân phối hợp chăm lo cho các gia đình chính sách nghèo, khó khăn; vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, sửa chữa, chống dột, chống ngập, tạo chổ ở ổn định cho nhiều gia đình nghèo trên địa bàn quận.  Bên cạnh đó, phòng thực hiện tốt các giải pháp chăm lo cho hộ nghèo: hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm, cải thiện nhà ở, thực hiện các chính sách ưu đãi về giáo dục, y tế, trợ cấp thường xuyên, … đã giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Đảm bảo các chỉ tiêu đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm mới cho người lao động, không để người lao động mất việc làm trong thời gian dài khi lao động bị dôi dư do ảnh hưởng kinh tế thế giới; giải quyết tốt tranh chấp lao động, không để xảy ra đình công tập thể với quy mô lớn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

        Với thành tích nêu trên, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân Quận 12, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ tặng các danh hiệu qua các năm như sau:

- Năm 1997 - 2008: Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

- Năm 2003: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác xóa đói giảm nghèo.

- Năm 2009: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Năm 2010: Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

- Năm 2011 - 2013: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

- Năm 2013: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tập thể lao động xuất sắc.

- Năm 2014 - 2019: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

- Năm 2020 - 2021: Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

- Năm 2022: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Năm 2023: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

3. Thông tin liên hệ

        - Tên đơn vị: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 12.

        - Địa chỉ: Số 1 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12.

        - Điện thoại: (08) 3.9.826.312, line: 119 – 120 – 121 – 123.

        - Email: ldtbxh.q12@tphcm.gov.vn