Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
5
1
1
1
9

 

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, BỘ MÁY NHÂN SỰ
CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO QUẬN 12
 

1. Vị trí:  

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, phấn đấu từ năm 2025 là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật;

- Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chức năng:

- Phát triển sự nghiệp văn hóa và thể thao; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của quận;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí; bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa và thể dục thể thao của Nhân dân;

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở;

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ công về văn hóa - thông tin và thể dục, thể thao; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, nghệ thuật; thể dục, thể thao của Nhân dân trên địa bàn quận;

-  Khai thác hiệu quả các hoạt động tạo nguồn thu được pháp luật cho phép.

3. Nhiệm vụ:

- Căn cứ chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội hàng năm của quận và chương trình kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

- Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu, các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, sân khấu, ca múa, nhạc kịch, các trò chơi dân gian và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở;

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao;

- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

- Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn quận đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị;

 - Hợp tác, giao lưu, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài quận;

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân quận giao.

4. Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận có Giám đốc, 02 Phó Giám đốc; giúp việc cho Ban Giám đốc là các viên chức, nhân viên hợp đồng lao động. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có 4 phòng, đội gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Văn hóa - Văn nghệ: Bộ phận nghiệp vụ văn hóa, Nhà Văn hóa - Thể thao Tân Thới Hiệp, Nhà Văn hóa Thạnh Lộc, Ban quản lý các nhà truyền thống;

- Phòng Thể dục - Thể thao;

- Đội Tuyên truyền lưu động: Bản tin, Tuyên truyền cổ động.

5. Liên hệ:

Trụ sở làm việc

- Trụ sở chính đặt tại cơ sở 1: Số 9, Quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ sở 2: Số 493 đường Dương Thị Mười, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 028.37189265

Email: ttvhtt.q12@ tphcm.gov.vn