Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
0
1
6
5
7

 

 

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12:
Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12 do một Giám đốc điều hành có hai phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.
Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng Nội Vụ quận 12.
Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12 quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó các Phòng, Khoa và các Trạm Y tế phường.
* Các Phòng chức năng gồm:
Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Truyền thông - Giáo dục sức khỏe
* Các Khoa chuyên môn gồm:
Khoa Kiểm soát dịch bệnh
Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm
Khoa Y tế công cộng
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Khoa Xét nghiệm
Khoa Dược
Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng
Khoa Liên chuyên khoa Lao, Tâm thần, Da liễu
2. Chức năng của Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12:
Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12 có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn quận, giám sát sức khỏe lao động, môi trường, trường học, chăm sóc sức khỏe trẻ em, chương trình tiêm chủng mở rộng.
3. Nhiệm vụ của Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12:
Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, truyền thông giáo dục sức khỏe lao động, môi trường, trường học, chăm sóc sức khỏe trẻ em, chương trình tiêm chủng mở rộng trên cơ sở kế hoạch của thành phố và tình hình thực tế trên địa bàn quận trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỹ luật đối với các bộ viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.
Chỉ đạo các Trạm Y tế phường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các chương trình Y tế tại địa phương.
Số điện thoại: 08 62507950; Fax: 08 62509066.
Hộp thư điện tử: ttytdp.q12@tphcm.gov.vn.
Địa chỉ: 108 HT 16, phường Hiệp Thành, quận 12.