Bỏ qua nội dung chính
 
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
4
9
5
2
1
6

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Cấp phép xây dựng mới nhà ở riêng lẻ Phòng QLĐT
2 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Phòng QLĐT
3 Gia hạn giấy phép xây dựng Phòng QLĐT
4 Đon xin trích lục bản vẽ thiết kế xây dựng Phòng QLĐT
5 Đơn xin trích lục giấy phép xây dựng Phòng QLĐT
6 Điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng Phòng QLĐT
7 xin cấp số nhà Phòng QLĐT
8 Đăng bộ (chuyển quyền sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng đất) Phòng TN_MT
9 Đăng bộ hoàn công (cập nhật tài sản) Phòng TN_MT
10 Xin chuyển mục đích sử dụng đất ở Phòng TN_MT
11 Xin tách thửa, hợp thửa nhà, đất Phòng TN_MT
12 Cung cấp thông tin quy hoạch Phòng QLĐT
13 Xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, Tài sản gắn liền với đất Phòng TN_MT
14 Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp mới) Phòng TN_MT
15 Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (cấp mới) Phòng TN_MT
16 Đăng ký thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tài sản gắn liền với đất) Phòng TN_MT
17 Trích lục cấp số nhà Phòng QLĐT
18 Đăng bộ (cập nhật) Phòng TN_MT
19 Đăng ký kinh doanh (cấp mới) Kinh tế Phòng Kinh tế
20 Thủ tục Hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở Phòng QLĐT
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối399 thủ tục