Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
3
8
0
6
2
4
Sổ tay Đảng viên 30 Tháng Năm 2023 10:44:14 SA
Hỏi đáp của Văn phòng Quận ủy  (26/05/2023)
  
1. Ngày 29/3/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 209-KH/TU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giới thiệu khái ...
Xây dựng văn hóa kiểm tra giúp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phát triển bền vững  (26/05/2023)
  
Nhận thức rõ tầm quan trọng của văn hóa, ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng ta tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ở Thủ đô Hà Nội (24/11/1946), tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Tư tưởng này của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Văn hoá còn thì dân tộc còn; văn hóa - con ...
Hỏi đáp của Ủy ban kiểm tra  (26/05/2023)
  
Câu 1: Hỏi: Chi bộ biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, đảng viên đang bị xem xét, xử lý kỷ luật đã là đảng viên chính thức có được biểu quyết kỷ luật đối với mình không? Trả lời: Tại Điểm 3.2 và 3.5, Khoản 3, Điều 15, Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định: “3.2. ...
Hỏi - Đáp về công tác tổ chức  (26/05/2023)
Hỏi: Thẩm quyền biểu dương tổ chức đảng, đảng viên? Đáp: Căn cứ Điều 34 Điều lệ Đảng và Khoản 27 Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; thẩm quyền biểu dương tổ chức đảng, đảng viên thực hiện như sau: - Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở): Biểu dương tổ đảng và đảng viên trong chi bộ. - ...
Giải pháp phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên  (26/05/2023)
(Trích Thông báo số 500-TB/QU ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Quận ủy)
Hỏi - Đáp về công tác dân vận  (26/05/2023)
  
Hỏi: Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác vận động Nhân dân, đã đúc kết những kinh nghiệm gì? Trả lời: Những kinh nghiệm được đúc kết qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác vận động Nhân dân: Các ...
Kết quả qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác vận động Nhân dân  (26/05/2023)
  
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác vận động Nhân dân, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp làm nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, vai trò của chính quyền trong tổ chức thực hiện, công tác dân vận của hệ thống chính ...
Hỏi - Đáp của Ban Tuyên giáo  (26/05/2023)
  
Câu hỏi: Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố mang tên Bác? Trả lời: Theo Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư ...
Nhận thức và thực hành văn hóa Hồ Chí Minh  (26/05/2023)
  
Đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay là nhờ sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam, tỏ rõ hồn cốt, bản sắc, nét riêng, là “Made in Việt Nam”. Vậy nên hiện nay, để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc, sải bước cùng thời đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện và khát ...
Hỏi - Đáp của Ban Tuyên giáo  (26/04/2023)
  
Câu hỏi: 05 BÍ QUYẾT PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TRONG DỊP NGHỈ LỄ Trả lời: NGHỈ LỄ AN TOÀN VỚI “2K + VẮC XIN” Hiện nay, số ca mắc Covid-19 trong nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có xu hướng gia tăng. Thêm nữa, các biến thể, biến thể phụ của vi-rút SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, trong khi đó miễn dịch do tiêm vắc-xin phòng ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày