Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
8
9
2
5
3
6
Tin tức sự kiện 19 Tháng Giêng 2018 1:30:00 CH

Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng Quận 12

Căn cứ Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 15/6/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về tuyển dụng viên chức Quận 12 năm 2017;

Căn cứ Công văn số 6552/UBND-NV ngày 26/8/2017 của Ủy ban nhân dân quận về việc phê duyệt đề án vị trí việc làm đối với Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng Quận 12;

Căn cứ Thông báo số 73/TB-BT ngày 14/11/2017 của Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng Quận 12 về việc tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng Quận 12;

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng Quận 12;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng Quận 12 ngày 10/01/2018,

Nay, Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng Quận 12 thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng Quận 12 và thời gian tổ chức sát hạch, nội dung sát hạch như sau:

1. Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển:

STT Họ và tên Vị trí việc làm dự tuyển
1 Nguyễn Ngọc Huyền Châu Cử nhân Quản lý đất đai
2 Nguyễn Thị Kim Bằng Cử nhân Kế toán

 2. Thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch:

a) Thời gian, hình thức sát hạch:

- Thời gian tổ chức sát hạch: Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng Quận 12 sẽ tổ chức sát hạch vào ngày 26 tháng 01 năm 2018.

+ Thời gian bắt đầu: Lúc 8 giờ 30 phút.

+ Thời gian kết thúc: Lúc 11 giờ 30 phút.

- Nội dung sát hạch: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn của người đủ điều kiện dự tuyển viên chức.

b) Địa điểm tổ chức sát hạch:

Địa điểm tổ chức sát hạch tại Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng, số 01 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng Quận 12 về danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng Quận 12./.

Đính kèm:

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2017

- Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2017

Xem chi tiết tại đây


Số lượt người xem: 1421    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày