Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
8
1
4
1
1
Tin tức sự kiện 22 Tháng Tư 2024 9:10:00 SA

Bài tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ tiêm phòng của Thành phố và Kế hoạch tiêm phòng gia súc và chó, mèo của Ủy ban nhân dân Quận 12

Căn cứ Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Nghị quyết ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ chi phí tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, chó, mèo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi gia súc, chó, mèo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chấp hành tốt các quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y và công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định và hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành (bao gồm: Có kê khai hoạt động chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi; chấp hành khai báo dịch bệnh theo quy định; chấp hành tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm theo quy định).

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cơ quan chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y.

3. Ủy ban nhân dân các cấp.

4. Lực lượng tham gia công tác tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc.

5. Những đối tượng không được hưởng Chính sách của Nghị quyết này bao gồm:

a) Tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này.

b) Tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi có quy mô vừa, quy mô lớn, có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 3. Nội dung hỗ trợ

1. Các loại vắc-xin được hỗ trợ để phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho động vật nuôi gồm:

a) Vắc-xin phòng bệnh Lở mồm long móng sử dụng cho heo, dê, cừu.

b) Vắc-xin phòng bệnh Lở mồm long móng sử dụng cho trâu, bò.

c) Vắc-xin phòng bệnh Tụ huyết trùng sử dụng cho trâu, bò.

d) Vắc-xin phòng bệnh Viêm da nổi cục cho trâu, bò.

đ) Vắc-xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo.

2. Mức hỗ trợ

a) Chi phí tiêm phòng vắc-xin bao gồm chi phí vắc-xin và tiền công cho người thực hiện công tác tiêm phòng.

b) Hỗ trợ 100% chi phí tiêm phòng vắc-xin đối với hộ chăn nuôi gia súc có quy mô nông hộ (dưới 10 đơn vị vật nuôi) và 50% chi phí tiêm phòng vắc-xin đối với quy mô trang trại nhỏ (từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi) quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

c) Hỗ trợ 50% chi phí vắc-xin đối với người nuôi chó, mèo tại 05 huyện ngoại thành, gồm các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ.

d) Đối với tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia súc quy mô trang trại nhỏ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và nuôi chó, mèo tại 05 huyện ngoại thành được hỗ trợ 50% chi phí tại điểm a, b khoản 2 Điều này: Tổ chức, cá nhân chăn nuôi sẽ chi trả 50% chi phí còn lại bằng tiền mặt cho người trực tiếp tiêm phòng vắc-xin; người trực tiếp tiêm phòng vắc-xin sẽ nộp về cơ quan thú y để hoàn trả ngân sách Nhà nước theo quy định.

3. Mức chi trả tiền công cho người thực hiện công tác tiêm phòng áp dụng theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

a) Tiêm phòng cho trâu, bò 4.500 đồng/con/mũi tiêm (Bốn nghìn năm trăm đồng), trường hợp đối với bệnh Lở mồm long móng trên bê hoặc nghé khi tiêm nhắc mũi thứ 2 theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc-xin thì thu phí 1.800 đồng/mũi.

b) Tiêm phòng cho dê, cừu: 2.900 đồng/con/mũi tiêm (Hai nghìn chín trăm đồng).

c) Tiêm phòng cho đàn heo: 2.900 đồng/con/mũi tiêm (Hai nghìn chín trăm đồng).

d) Tiêm phòng cho chó, mèo: Không chi trả tiền công cho người thực hiện công tác tiêm phòng.

Ủy ban nhân quận ban hành Kế hoạch số 2040/KH-UBND-KT ngày 03 tháng 4 năm 2024 về triển khai công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc và chó, mèo trên địa bàn Quận 12 năm 2024.

Nhằm kiểm soát và phòng, chống hiệu quả một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, chó, mèo như bệnh lỡ mồm long móng trên heo, trâu, bò, bệnh tụ huyết trùng và viêm da nổi cục trên trâu, bò, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây từ động vật sang người như bệnh dại trên chó, mèo góp phần ổn định tình hình dịch tễ đàn gia súc, phát triển chăn nuôi bền vững và tiếp tục xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố hồ chí minh.

Thời gian thực hiện tiêm vắc-xin trên địa bàn Quận 12

- Đợt 1: Từ ngày 29 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 28 tháng 5 năm 2024.

- Đợt 2: Từ ngày 29 tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 26 tháng 11 năm 2024.

Tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò; bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò và bệnh Dại trên chó, mèo: Từ ngày 29 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 26 tháng 11 năm 2024. 

Tập trung tiêm phòng gia súc trong các tháng đầu của mỗi đợt để tạo miễn dịch cao trong toàn đàn, các tháng còn lại tiêm phòng bổ sung thường xuyên./.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 12


Số lượt người xem: 108    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày