Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
8
5
1
2
9
8
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 19 Tháng Năm 2015 2:15:00 CH

Đẩy mạnh các hoạt động học tập và làm theo Bác

 

Đ/c Vũ Đức Tính - Phó Chủ tịch Hội CCB quận báo cáo tình hình học tập và làm theo Bác của hội viên CCB trong 4 năm qua

Ngày 12/5, Hội Cựu chiến binh quận đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2011 - 2015).

Trong 4 năm qua, Hội Cựu chiến binh quận đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Qua học tập các chuyên đề, cán bộ, đảng viên, hội viên trong quận đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh. Nhiều phong trào học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả được nhân rộng. Trong 4 năm qua, cựu chiến binh cũng đã đóng góp 108 triệu đồng vào Qũy đồng đội, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 9 nhà nghĩa tình đồng đội với 372 triệu đồng; nuôi 10.299 heo đất thu được gần 4  tỷ đồng làm quỹ khuyến học... Công tác xóa nghèo được triển khai tích cực, đến nay, các cấp Hội đã khai thác trên 100 tỷ đồng từ các nguồn vốn, hỗ trợ xóa nghèo cho gần 990 hộ nghèo, xóa 930 nhà tạm. Toàn quận hiện có trên 43% hộ cựu chiến binh có mức sống khá - giàu, hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 0,87%. Qua phong trào giúp nhau làm kinh tế đã có nhiều hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong quận cũng đã tích cực tham gia đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ,... Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh quận tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, nề nếp, gắn với nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Đặc biệt là gắn với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Minh Nhật(BT)

 


Số lượt người xem: 2913    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày