Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
0
7
5
7
0
1
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 11 Tháng Sáu 2018 8:00:00 SA

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

Đồng bào và các bạn thân mến!

Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực. Các hoạt động luôn gắn liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm giáo dục, quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng, lời dạy của Người về thi đua yêu nước, tinh thần cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt để nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đồng bào và các bạn thân mến!

Sau chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta đã bước sang một giai đoạn mới. Để phát động phong trào toàn dân tập trung sức lực vào công cuộc kháng chiến kiến quốc. Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương phát động phong trào thi đua ái quốc. Ngày 11 tháng 6 năm 1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, động viên đồng bào chiến sỹ cả nước, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của dân tộc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cổ vũ tinh thần, huy động sức mạnh toàn dân, hun đúc thêm ý chí căm thù giặc sâu sắc, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, cả nước đã dấy lên các phong trào thi đua yêu nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, hăng hái thi đua vượt mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, tạo nên sức mạnh thần kỳ của khối đại đoàn kết dân tộc, đưa sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước đến thắng lợi.

70 năm qua, tinh thần Thi đua ái quốc của các tầng lớp Nhân dân vẫn là điều kiện quan trọng, là động lực để vượt mọi khó khăn thử thách. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng; các cấp, các ngành thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước luôn phát huy tác dụng tích cực, thúc đẩy các lĩnh vực nhất là kinh tế, đời sống xã hội phát triển, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng và Nhà nước đã chính thức lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống Thi đua yêu nước kể từ năm 2008.

Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn phát động những phong trào thi đua phù hợp với từng giai đoạn cách mạng và đã có nhiều phong trào dẫn đầu cả nước, trong kháng chiến có phong trào: “Tự tạo vũ khí chế tạo”, “Địa đạo kháng chiến”… Nay có các phong trào “Xóa đói giảm nghèo”, “Xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương”, “Bảo trợ bệnh nhân nghèo”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ giữ nước”…

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, với tinh thần cách mạng Đảng bộ - Chính quyền và Nhân dân Quận 12 quyết tâm phấn đấu đưa phong trào thi đua của Quận 12 phát triển lên một tầm cao mới. Xây dựng Quận 12 ngày càng văn minh, hiện đại và thật sự là nơi đáng sống.

Phòng Văn hóa và Thông tin


Số lượt người xem: 775    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày