Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
8
5
1
3
0
4
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 08 Tháng Ba 2019 2:30:00 CH

Quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 01/3, tại Hội trường UBND quận, Quận ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy.

Đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy

lắng nghe quán triệt Chuyên đề năm 2019

Theo đó, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo cho lợi ích và hạnh phúc của Nhân dân, đồng thời quan tâm đến việc phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân. Người khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân... Trong xã hội không gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của Nhân dân” . Lịch sử cách mạng cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và những đóng góp của các tầng lớp Nhân dân đã quyết định thắng lợi trong mọi giai đoạn cách mạng.

Với ý nghĩa đó, việc nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân Quận 12 nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhân dân, về vai trò của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh hiện nay; xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, dựa vào dân và vì Nhân dân phục vụ nhiều hơn nữa.

Sau lớp này, Quận ủy sẽ tiếp tục tổ chức thêm 7 lớp nữa nhằm triển khai đến tất cả đảng viên của quận và công chức, viên chức chưa là đảng viên thuộc tất cả các ban ngành, đoàn thể, trung tâm, các đơn vị lực lượng vũ trang thuộc quận. Riêng tại 11 phường, từng phường sẽ có kế hoạch triển khai riêng và hoàn thành trong tháng 3 năm 2019.

Anh Thư


Số lượt người xem: 911    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày