Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
1
9
3
2
5
8
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 02 Tháng Chín 2019 8:00:00 SA

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tài sản văn hóa tinh thần của dân tộc ta

Đã 50 năm kể từ ngày dân tộc Việt Nam ta đau đớn tột cùng khi phải từ giã vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước khi vĩnh biệt chúng ta, Người đã để lại một di sản tinh thần vô cùng quý giá, hội tụ những tinh hoa đạo đức, nhân văn, nội dung tư tưởng cốt yếu định hướng cho sự phát triển lâu dài của cách mạng Việt Nam, thể hiện những tình cảm thắm thiết và niềm tin vững chắc của Người đối với nhân loại, với Đảng, với Nhân dân và các thế hệ mai sau. Đó là bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ.

Di chúc với hơn 1.000 từ mà dồn nén biết bao điều lớn lao, hệ trọng, thể hiện niềm tin mãnh liệt của Người vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc, của sự nghiệp cách mạng nước ta. Chỉ vỏn vẹn hơn 1.000 từ, ấy vậy mà bản Di chúc đã nhấn mạnh, điểm qua không sót một thành phần nào: công nhân, nông dân, bộ đội, công an, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, các cháu thanh niên, thiếu niên nhi đồng, các cụ phụ lão, phụ nữ, bạn bè quốc tế… Di chúc của Người là sự chuẩn bị ân cần, chu đáo; là văn kiện chính trị pháp lý, tổng kết lý luận mang đậm tâm hồn trí tuệ Hồ Chí Minh, đã trù tính mọi việc, mọi biện pháp, cách làm, đưa Nhân dân ta tới một tương lai tốt đẹp, phấn đấu vì độc lập tự do cho đất nước, hạnh phúc cho Nhân dân. Bác dặn bao nhiêu điều, chủ yếu là về Đảng và về dân, trong đó chú trọng nhất là “công việc” với “con người”. Về Đảng, Bác nói rõ, Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Bác dặn Đảng ta bốn chữ thật: “thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”. Từ Trung ương đến Chi bộ, từ Chi bộ đến Trung ương, phải giữ gìn đoàn kết, nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta, phải thực hiện thường xuyên và có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Tư tưởng nổi bật trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là tư tưởng trọng dân, thân dân. Đảng vĩ đại là ở nơi Đảng biết tìm thấy sức mạnh từ trong Nhân dân, vì Nhân dân mà cống hiến. Con người trong tư duy của Bác rất toàn diện, và trong Di chúc này, Bác dặn chúng ta phải quan tâm đến con người, nhất là vấn đề đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, chăm lo đời sống Nhân dân lao động. Hơn nữa, việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng đời sau là một việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết, đào tạo cả về đạo đức cách mạng, khoa học, công nghệ… để trở thành đội ngũ nòng cốt vừa “hồng”, vừa “chuyên” trong tương lai. Bác cũng nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất của một Đảng cách mạng chân chính là “lý tưởng”, điều này được thể hiện rất rõ qua mong muốn cuối cùng của Bác trong Di chúc:“phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Đây chính là định nghĩa về chủ nghĩa xã hội và định hướng về sự nghiệp đổi mới. Chủ nghĩa xã hội không phải là điều gì cao xa, nó là một xã hội công bằng, dân chủ, bình đẳng cho tất cả mọi người, dựa trên các mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đấy cũng chính là khát vọng mà Bác đã nuôi dưỡng từ rất lâu, Bác phấn đấu hết cả cuộc đời, đến phút cuối cùng vẫn chỉ nghĩ đến tương lai tươi sáng đó.

Mỗi khi mùa thu tới, cả dân tộc ta lại được sống trong không khí tự hào, kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hướng về Quảng trường Ba Đình, trong lòng mỗi người dân đất Việt lại nhớ khôn nguôi hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cũng chính nơi đây, Bác Hồ đi xa, để lại cho chúng ta bản Di chúc lịch sử. Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, với nguồn sáng dẫn đường của Di chúc, chúng ta từng bước thực hiện những điều mong ước nói trên của Bác. Đảng đã lãnh đạo Nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng, tiếp tục đưa cả nước đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ, Nhân dân đã chọn. Mặc dù chúng ta phải xây dựng cuộc sống mới từ nền kinh tế lạc hậu, bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, tình hình quốc tế biến động phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta vượt qua khó khăn, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đưa đất nước ngày một phát triển.

Khẳng định rằng, tư tưởng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn, đã, đang và sẽ sống mãi, trở thành tài sản văn hóa tinh thần của dân tộc ta, vì vậy, mỗi người dân nước Việt luôn phấn đấu thực hiện tốt Di chúc của Người, luôn không ngừng đổi mới, nâng tầm trí tuệ và sự trong sạch, vững mạnh, nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa như Bác hằng mong.

BBT


Số lượt người xem: 407    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày