Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
3
7
5
7
9
3
Hoạt động HĐND 24 Tháng Sáu 2020 3:00:00 CH

Chương trình Kỳ họp thứ mười sáu Hội đồng Nhân dân Quận 12 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT

(Thứ Năm, ngày 02 tháng 7 năm 2020)

 

Buổi sáng: 8 giờ 00 phút – 11 giờ 30 phút

* Từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 00:

1. Chào cờ; Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự;

2.  Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận;

3. Thông qua dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp;

4. Ủy ban nhân dân quận báo cáo tóm tắt:

+ Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020;

+ Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020;

+ Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười ba Hội động nhân dân quận.

+ Các Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận.

++ Tờ trình về quyết toán ngân sách quận năm 2019;

++ Tờ trình về đề nghị điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018.

++ Tờ trình về phê duyệt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sử dụng nguồn vốn ngân sách quận;

++ Tờ trình về phê duyệt danh mục dự kiến các dự án thực hiện năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách quận;

5. Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020.

6. Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân quận.

* Từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 30: đại biểu thảo luận tổ. 

 

 

Buổi chiều: 13 giờ 30 phút  – 17 giờ 00 phút

Phiên Chất vấn và giải trình:

1. Các nội dung có liên quan:

- Đối với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong năm học 2019 – 2020 và chuẩn bị năm học 2020 – 2021.

- Đối với lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận về công tác phòng, chống dịch bệnh và các gói chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

2. Đại biểu đặt vấn đề liên quan phiên chất vấn và giải trình.

3. Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (nếu có).

4. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  

 NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI

 

(Thứ Sáu, ngày 03 tháng 7 năm 2020)

 

Buổi sáng: 8 giờ 00 phút  – 11 giờ 00 phút

1. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận báo cáo đánh giá việc giải quyết kiến nghị cử tri của Ủy ban nhân dân quận.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân quận trình Tờ trình về chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân quận.

3. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ và đại biểu thảo luận tại hội trường.

4. Giải trình của Ủy ban nhân dân quận và các phòng, ban chuyên môn

5. Thông qua các Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân quận trình.

6. Phát biểu bế mạc của Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận.

7. Lễ chào cờ bế mạc. 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 


Số lượt người xem: 338    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày