Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
3
8
8
9
6
8
Hoạt động chính quyền 29 Tháng Mười 2020 8:15:00 SA

Biểu dương 24 tập thể, 29 cá nhân thực hiện tốt các mô hình học tập giai đoạn 2016 - 2020

Sáng 21/10, UBND quận đã tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020 và tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố, Quận ủy biểu dương

các tập thể, cá nhân tại Đại hội

Theo đó, số gia đình và tỉ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập tăng dần hằng năm, tỉ lệ với việc giảm hộ nghèo, cận nghèo tại các khu phố, phường. Năm 2019, đã có 74.087/123.461 gia đình được công nhận gia đình học tập. Việc xây dựng dòng họ học tập góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng học và cộng đồng, đẩy mạnh ý thức xây dựng gia đình trong dòng họ, hạn chế việc lưu ban bỏ học của con em trong dòng họ, đã có 18/18 dòng học được công nhận là dòng họ học tập. Qua xây dựng cộng đồng học tập, đơn vị học tập đã góp phần trong việc xây dựng khu phố văn hóa, giảm tệ nạn xã hội, học sinh bỏ học, vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng khu phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đến năm 2019 đã có 75/80 khu phố đạt danh hiệu cộng đồng học tập, 78/80 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập.

Chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Út - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận yêu cầu các cấp ủy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận, nâng cao tỉ lệ gia đình học tập. UBND quận cần tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã hội học tập gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, học tập suốt đời, xây dựng các gia đình học tập tiêu biểu qua đó làm nòng cốt cho phong trào xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu cộng đồng học tập. Các ban ngành lực lượng vũ trang của quận thành lập tổ chức khuyến học trong cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng Quận 12 là quận học tập, mỗi người dân được học tập suốt đời. Các đơn vị trường học nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay.

Đại hội đã bầu 5 Đại biểu dự Đại hội các mô hình học tập thành phố giai đoạn 2016 - 2020; biểu dương khen thưởng cho 24 tập thể, 29 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong 05 năm thực hiện các mô hình học tập giai đoạn 2016 - 2020.

Thanh Phương


Số lượt người xem: 179    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày