Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
5
1
3
7
2
4
Hoạt động chính quyền 14 Tháng Sáu 2019 1:30:00 CH

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam Quận 12 lần thứ II năm 2019, chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”

Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất chú trọng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc, vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc. Tại Quận 12, việc thực hiện chính sách dân tộc luôn được cả hệ thống chính trị của quận quan tâm; việc triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị các cấp và đồng bào dân tộc khá tốt, tạo điều kiện thực hiện công tác bảo tồn, duy trì, phát huy truyền thống bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, tạo sự gắn bó, đồng thuận ngày càng tốt hơn trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam Quận 12 lần thứ II năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 25/6/2019 tại trụ sở hành chính của Quận 12.

Đại hội nhằm tổng kết đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng; tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong quá trình đấu tranh cách mạng; tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, tôn giáo; hiệp thương chọn cử những đại biểu ưu tú của cộng đồng dân tộc thiểu số Quận 12 dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần III năm 2019.

Thông qua Đại hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát huy bản sắc dân tộc, lòng tự hào về dân tộc Việt Nam của cộng đồng các dân tộc thiểu số; củng cố và nâng cao sự tin tưởng của đồng bào về tương lai phát triển của Quận 12 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ quận, góp phần xây dựng Quận 12 hiện đại, văn minh, nghĩa tình./.


Số lượt người xem: 1006    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày