Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
8
5
1
7
0
9
Kinh tế - Xã hội 26 Tháng Hai 2019 8:00:00 SA

Thông báo: Về việc chiêu sinh các lớp dạy nghề nông nghiệp ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Hướng dẫn Liên Sở số 1931/HDLSSNNPTNT-SLĐTBXH-STC ngày 28/7/2017của Liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn –  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính về quản lý và tổ chức thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Kế hoạch số 417/KH-UBND-KT ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn Quận 12 giai đoạn 2017-2020;

Ủy ban nhân dân Quận 12 thông báo chiêu sinh các lớp dạy nghề nông nghiệp năm 2019 như sau:

1. Danh mục ngành nghề đào tạo và cơ sở đào tạo:

(Danh sách đính kèm)

2. Đối tượng tuyển sinh và chính sách đối với người học:

2.1. Đối tượng tuyển sinh:

Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động (Nữ từ đủ 15-55 tuổi; Nam từ đủ 15-60 tuổi), có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học; có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại Quận 12; chưa qua đào tạo nghề, chưa hưởng chính sách đào tạo nghề.

2.2. Chính sách đối với học viên trong thời gian học:

- Hỗ trợ chi phí đào tạo: tối đa 2.000.000 đồng/người/khóa học.

- Hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/ngày thực học/người nhưng tối đa không quá 600.000 đồng/người/khóa học (Đối với lao động nông thôn là người khuyết tật; người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số; người bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ mất việc làm).

3. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký học nghề (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường.

- Bản sao Giấy chứng nhận người có công với cách mạng; bản sao Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân đối với người dân tộc thiểu số; Giấy chứng nhận người khuyết tật; Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; Quyết định thu hồi đất canh tác (nếu có).

4. Thời gian đăng ký: Hạn chót ngày 15 tháng 03 năm 2019

5. Ủy ban nhân dân 11 phường và Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận triển khai đến các đối tượng, tổng hợp danh sách (theo mẫu bên dưới), hồ sơ cá nhân học viên gửi về Ủy ban nhân dân Quận 12 (thông qua phòng Kinh tế) để chuẩn bị công tác tổ chức lớp học.

STT

Họ và tên

Nữ

Năm sinh

Địa chỉ

Nhóm
đối
tượng

Nghề đăng ký học

Cơ sở đăng ký đào tạo

Dự kiến
việc làm
 sau khi học

Rất mong các đơn vị, cá nhân quan tâm thực hiện nội dung được thông báo./.

Xem chi tiết tại đây


Số lượt người xem: 863    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày