Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
0
1
8
0
7
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 25 Tháng Năm 2024 12:04:39 CH
Tiêu chí chọn cử đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 lần thứ III – năm 2024  (19/05/2024)
  
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 lần thứ III – năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững” sẽ diễn ra vào ngày 20/6/2024. Đại hội có 90 đại biểu tham gia, đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn quận như Hoa, Chăm, Khmer, Mường, Tày, Nùng, Thái và ...
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 lần thứ III – năm 2024  (19/05/2024)
  
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 lần thứ III – năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững” sẽ diễn ra vào ngày 20/6/2024. Đại hội có 90 đại biểu tham gia, đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn quận như Hoa, Chăm, Khmer, Mường, Tày, Nùng, Thái và ...
Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số và khối đại đoàn kết các dân tộc  (15/05/2024)
  
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nước ta là một nước thống nhất, gồm nhiều dân tộc. Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Các dân tộc anh em gắn bó ruột thịt với nhau trên một lãnh thổ chung và trải qua lịch sử lâu đời, cùng nhau lao động và đấu tranh để xây dựng Tổ quốc tươi đẹp. Từ nhận thức đó, trong quá ...
Tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 lần thứ III năm 2024  (14/05/2024)
  
Ngày 10/5/2024, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 lần thứ III năm 2024 (viết tắt là BCĐ quận) đã ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 lần thứ III năm 2024. Mục đích: Tuyên truyền đến Nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn quận về đường lối ...
Xem theo ngày Xem theo ngày