Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
0
1
7
6
5
Chủ trương, chính sách cần xin ý kiến 25 Tháng Năm 2024 11:56:49 SA
Thông báo: Về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy bia Heineken Việt Nam của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại phường Thới An, Quận 12  (15/04/2022)
  
Tài liệu đính kèm: - Công văn số 2320/UBND-ĐT ngày 08/4/2022 của UBND Quận 12 về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy bia Heineken Việt Nam của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại phường Thới An, Quận 12: Xem chi tiết tại đây - Sơ đồ vị trí khu vực lập quy hoạch tỷ lệ ...
Thông báo: Về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư và công nghiệp Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, Quận 12 các ô phố III/3, III/35 và III/37  (15/03/2022)
  
Tài liệu đính kèm: - Công văn số 1595/UBND-ĐT ngày 08/3/2022 của UBND Quận 12 về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư và công nghiệp Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, Quận 12 các ô phố III/3, III/35 và III/37: Xem chi tiết tại đây - Sơ đồ tổ chức lấy ý kiến cộng ...
Thông báo: Về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 100ha phường Thạnh Xuân, Quận 12 (ô phố 36 và ô phố 43)  (31/08/2021)
  
Tài liệu đính kèm: - Công văn số 4604/UBND-ĐT ngày 14/7/2021 của UBND Quận 12 về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 100ha phường Thạnh Xuân, Quận 12 (ô phố 36 và ô phố 43): Xem chi tiết tại đây - Sơ đồ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu ...
Thông báo: Về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 2 - phía Nam phường Thạnh Xuân, Quận 12 (điều chỉnh tuyến đường Đ39)  (17/08/2021)
  
Tài liệu đính kèm: - Công văn số 4145/UBND-ĐT ngày 23/6/2021 của UBND Quận 12 về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 2 - phía Nam phường Thạnh Xuân, Quận 12 (điều chỉnh tuyến đường Đ39): Xem chi tiết tại đây - Sơ đồ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan ...
Thông báo: Về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Tân Chánh Hiệp (phần còn lại), Quận 12 (vị trí trạm biến áp 110kV An Phú Đông)  (16/08/2021)
  
Tài liệu đính kèm: - Công văn số 3172/UBND-ĐT ngày 13/5/2021 của UBND Quận 12 về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Tân Chánh Hiệp (phần còn lại), Quận 12 (vị trí trạm biến áp 110kV An Phú Đông): Xem chi tiết tại ...
Thông báo: Về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư và công nghiệp Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, Quận 12 (ô phố III/37)  (06/08/2021)
  
Tài liệu đính kèm: - Công văn số 4802/UBND-ĐT ngày 22/7/2021 của UBND Quận 12 về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư và công nghiệp Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, Quận 12 (ô phố III/37): Xem chi tiết tại đây - Sơ đồ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu ...
Thông báo: Về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Tân Thới Nhất, Khu 1, Quận 12, ô phố IV/11  (08/07/2021)
  
Ngày 23/6/2021, UBND Quận 12 có Công văn số 4159/UBND-ĐT về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Tân Thới Nhất (Khu 1), Quận 12 (ô phố IV/11).
Thông báo: Về việc điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Trung Mỹ Tây (khu 2), (phần quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc - giao thông), (ô phố II/15)  (06/08/2020)
  
Tài liệu đính kèm: - Công văn số 5632/UBND-QLDT ngày 24/7/2020 của UBND Quận 12 về việc điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Trung Mỹ Tây (khu 2), (phần quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc - giao thông), (ô phố II/15): Xem chi tiết tại đây - Sơ đồ điều chỉnh cục bộ đồ án điều ...
Thông báo: Về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (khu 3) tại phường Đông Hưng Thuận, Quận 12  (13/07/2020)
  
Tài liệu đính kèm: - Công văn số 5071/UBND-QLDT ngày 07/7/2020 của UBND Quận 12 về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (khu 3) tại phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 (điều chỉnh ô phố I/3): Xem chi ...
Thông báo: Về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 1 - phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 (phần quy hoạch sử dụng đất), ô phố III/43  (03/06/2020)
  
Tài liệu đính kèm: - Công văn số 3893/UBND-QLDT ngày 25/5/2020 của UBND Quận 12 về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 1 - phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 (phần quy hoạch sử dụng đất), ô phố III/43: Xem chi tiết tại đây - Sơ đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày