Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
1
4
5
5
4
Chuyên mục họp 18 Tháng Tư 2024 7:48:38 SA
Chương trình Kỳ họp thứ mười một Hội đồng Nhân dân Quận 12 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021  (26/06/2019)
NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (Thứ Năm, ngày 04 tháng 7 năm 2019) Buổi sáng: 08 giờ 00 phút – 11 giờ 30 phút (Trực tiếp) 1. Chào cờ; Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự; 2. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; 3. Thông qua dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp; 4. Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận: + Về tình hình ...
Thư mời Hội thảo Cơ hội tiếp cận thị trường Ca-na-da trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)  (08/04/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Giấy mời họp Hội thảo Xung đột thương mại Mỹ - Trung  (20/03/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Chương trình Kỳ họp thứ mười Hội đồng Nhân dân Quận 12 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021  (15/12/2018)
NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (Thứ Hai, ngày 17 tháng 12 năm 2018) Buổi sáng: 8 giờ 00 phút – 11 giờ 30 phút 1. Chào cờ, Tuyên bố lý do,Giới thiệu đại biểu. 2. Phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch HĐND quận. 3. Thông qua dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp. 4. Ủy ban nhân dân quận báo cáo: - Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ...
Xem theo ngày Xem theo ngày