Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
6
1
2
7
3
3
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 23 Tháng Giêng 2019 12:57:42 CH
Công khai các chỉ tiêu của tiêu chí tiếp cận pháp luật  (09/01/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Một số điều cần biết về chống người thi hành công vụ  (04/01/2019)
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố nói chung và địa bàn Quận 12 nói riêng; tình trạng cản trở, gây khó khăn, chống đối lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ do cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội hoặc do pháp luật quy định đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến hiệu lực quản lý của cơ quan Nhà ...
Tìm hiểu về Luật An ninh mạng  (24/12/2018)
  
Sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng - Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, không gian mạng trở thành một bộ phận cấu thành không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Sự phát triển bùng nổ của công nghệ mang tính đột phá như trí tuệ nhân tạo, Internet của ...
Quyết định: Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của UBND Quận 12 ban hành Quy chế thực hiện chế độ ủy quyền tham gia tố tụng hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp  (24/12/2018)
  
Ngày 17/12/2018, Chủ tịch UBND Quận 12 ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của UBND Quận 12 ban hành Quy chế thực hiện chế độ ủy quyền tham gia tố tụng hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp.

- Lý do: Không còn phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/12/2018.
Một số quy định pháp luật trong việc sử dụng thiết bị thu – phát sóng vô tuyến điện  (20/12/2018)
Để đảm bảo chấp hành đúng các quy định của Luật Tần số vô tuyến điện, ngăn ngừa và hạn chế việc gây can nhiễu có hại cho các mạng thông tin vô tuyến điện đang khai thác hợp pháp. Ủy ban nhân dân Quận 12 đề nghị người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn quận thực hiện một số quy định sau: 1. Không nhập khẩu và sử dụng các loại thiết bị vô ...
Tìm hiểu Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Thành ủy TPHCM về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (tiếp)  (14/12/2018)
Chương V. Tổ chức thực hiện Điều 12. Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 1. Là bộ phận thường trực, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định này. Định kỳ hằng quý, tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện Quy định này liên quan đến tập ...
Tìm hiểu về quy định 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Thành ủy TPHCM về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của Nhà nước  (07/12/2018)
 Chương II. Quy trình giải quyết nội dung thông tin phản ánh Điều 5. Đề xuất hình thức, phương pháp xử lý nội dung thông tin phản ánh 1. Đối với nguồn thông tin được nêu tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 của Điều 4 1.1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có thông tin phản ánh, cơ quan được phân công (nêu tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 của ...
Quyết định: Về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND TPHCM về ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2017-2020  (28/11/2018)
  
Xem chi tiết tại đây
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn quận năm 2018  (12/11/2018)
  
Thực hiện kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 12 về việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù là người đang bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam Công an quận năm 2018. Từ ngày 24/9 đến 30/9/2018, Công an quận phối hợp phòng Tư pháp thực hiện 7 buổi tuyên truyền cho ...
Một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 - Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức,  (09/11/2018)
lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp Nghị quyết 27- NQ/TW ngày 21 tháng 05 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp được Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khoá XII biểu quyết thông qua tại Hội nghị Ban Chấp Hành Trung Ương lần 7. Trên cơ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày