Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
5
3
1
9
9
5
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 27 Tháng Mười 2020 7:59:47 SA
Nghị quyết 116/2020/QH14 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020  (21/10/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Nghị định số 114/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác  (21/10/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Tìm hiểu quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn mại dâm  (23/09/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Tìm hiểu quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đánh bạc trái phép  (23/09/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyền và trách nhiệm của người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014  (23/09/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Tìm hiểu quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy  (23/09/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014  (23/09/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông tư số 03/2020/TT-BTNMT ngày 29/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia  (17/08/2020)
Ngày 29/5/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia.
Tìm hiểu quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định về hành nghề khoan nước dưới đất  (17/08/2020)
Điều 11. Vi phạm quy định về hành nghề khoan nước dưới đất 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thi công khoan khai thác nước dưới đất cho tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải đăng ký mà không thực hiện đăng ký theo quy định. 2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các ...
Tìm hiểu quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định của pháp luật  (17/08/2020)
Điều 20. Hành vi xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định của pháp luật 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: a) Xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ trên 5 m3/ngày đêm đến dưới 50 m3/ngày đêm, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này; b) Xả nước ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày