Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
3
2
4
6
8
3
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 11 Tháng Hai 2020 8:00:00 SA

Thành lập 3 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có 500 lao động trở lên trong năm 2019

Ngày 06/02, Quận ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2019. Ông Trần Hoàng Danh - Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị.

Lãnh đạo Quận ủy trao khen thưởng cho các đảng viên

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Trong năm 2019, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; các cơ quan tham mưu giúp việc của Quận ủy có nhiều cố gắng trong tham mưu chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng về đạo đức. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị được sắp xếp lại để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm, có tinh thần phục vụ Nhân dân. Dân chủ ở cơ sở ngày càng được mở rộng, quyền làm chủ của Nhân dân được đảm bảo; thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội đã giúp cho cấp ủy triển khai thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, người dân ngày càng tham gia sâu vào việc giám sát các hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; vận động thành lập 3 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có 500 lao động trở lên; kết nạp 297 quần chúng ưu tú vào Đảng, tỷ lệ 118,8%, trong đó có 168 đoàn viên (đạt tỷ lệ 56,56%); công nhận đảng viên chính thức cho 336 đảng viên dự bị...

Thời gian tới, Quận ủy tiếp tục đề ra các giải pháp lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp nhận, xử lý thông tin phán ánh theo Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và Quy định số 05-QĐi/QU ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, cụ thể hóa Nghị quyết số 22-NQ/QU ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Quận 12 văn minh, sạch đẹp”, Nghị quyết số 30-NQ/QU ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 12”, Nghị quyết số 32-NQ/QU ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 12”... tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Dịp này, Quận ủy đã trao khen thưởng cho 17 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 - 2019); 2 tổ chức cơ sở Đảng đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019 và 30 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc trong các công tác xây dựng Đảng và công tác Văn phòng cấp ủy năm 2019.

Quốc Khoa


Số lượt người xem: 381    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày