Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
0
1
5
3
9
Mua sắm công 25 Tháng Năm 2024 11:18:23 SA
Kêu gọi đầu tư: Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý tại phường Thạnh Lộc (Thửa 13, tờ bản đồ số 39, cạnh cầu vượt Ngã Tư Ga)  (19/04/2019)
  
UBND Quận 12 xin thông tin đến Nhân dân về việc kêu gọi đầu tư vào khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý tại phường Thạnh Lộc như sau: - Vị trí: Thửa 13, Tờ bản đồ số 39, phường Thạnh Lộc, Quận 12 (cạnh cầu vượt Ngã Tư Ga) - Diện tích đất: 373 m2 theo Bản đồ hiện trạng vị trí, tỷ lệ 1/300 số 15961/TNMT duyệt ký ngày 13 tháng 9 năm 2013 ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thới An, Quận 12 (Số thứ tự 33 – Biểu 1)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc một phần thửa đất số 56, tờ bản đồ số 16 (tài liệu 2005), phường Thới An, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 783m2; - Hiện trạng: Đất trống; - Quy hoạch: Công viên cây xanh; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian cho thuê: Ký hợp đồng theo từng năm; - Loại hình đầu tư: ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thới An, Quận 12 (Số thứ tự 32 – Biểu 1)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc thửa đất số 92, tờ bản đồ số 16 (tài liệu 2005), phường Thới An, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 700m2; - Hiện trạng: Đất trống; - Quy hoạch: Công viên cây xanh; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian cho thuê: Ký hợp đồng theo từng năm; - Loại hình đầu tư: + Ưu ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thới An, Quận 12 (Số thứ tự 28 – Biểu 1)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc một phần thửa đất số 103 tờ bản đồ số 16 (tài liệu 2005), phường Thới An, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 400m2; - Hiện trạng: Đất trống; - Quy hoạch: Công viên cây xanh; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian cho thuê: Ký hợp đồng theo từng năm; - Loại hình đầu tư: ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thới An, Quận 12 (Số thứ tự 27 – Biểu 1)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc một phần thửa đất số 127 tờ bản đồ số 16 (tài liệu 2005), phường Thới An, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 296m2; - Hiện trạng: Đất trống; - Quy hoạch: Công viên cây xanh; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian cho thuê: Ký hợp đồng theo từng năm; - Loại hình đầu tư: ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thới An, Quận 12 (Số thứ tự 30 – Biểu 1)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc thửa đất số 12,13,54,55,234 tờ bản đồ số 16 (tài liệu 2005), phường Thới An, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 5.616,3m2; - Hiện trạng: Đất trống; - Quy hoạch: Công viên cây xanh; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian cho thuê: Ký hợp đồng theo từng năm; - Loại hình ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thới An, Quận 12 (Số thứ tự 16 – Biểu 2)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc thửa đất số 40, tờ bản đồ số 42 (tài liệu 2005), phường Thới An, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 537,5m2; - Hiện trạng: Đất trống; - Quy hoạch: Nằm hoàn toàn trong lộ giới Quốc lộ 1A mở rộng giai đoạn 2; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian cho thuê: Ký hợp đồng theo ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thới An, Quận 12 (Số thứ tự 17 – Biểu 2)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc một phần thửa đất sô192, 237, tờ bản đồ số 16 (tài liệu 2005), phường Thới An, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 562m2; - Hiện trạng: Đất trống + công trình xây dựng khoảng 80m2; - Quy hoạch: Nằm hoàn toàn quy hoạch đường dự phóng; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thạnh Xuân, Quận 12 (Số thứ tự 32 – Biểu 3)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc một phần thửa đất số 53, 54, tờ bản đồ số 67, phường Thạnh Xuân, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 700m2; - Hiện trạng: Đất trống; - Quy hoạch: Công viên cây xanh; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian cho thuê: Ký hợp đồng theo từng năm; - Loại hình đầu tư: + Ưu ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thạnh Xuân, Quận 12 (Số thứ tự 26 – Biểu 1)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc một phần thửa số 63, 66, tờ bản đồ số 68 (tài liệu 2005), KP1, phường Thạnh Xuân, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 1.099m2; - Hiện trạng: Đất trống; - Quy hoạch: Công viên cây xanh; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian cho thuê: Ký hợp đồng theo từng năm; - Loại hình ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày