Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
2
0
6
6
7
9
Mua sắm công 19 Tháng Ba 2019 3:25:42 SA
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thới An, Quận 12 (Số thứ tự 33 – Biểu 1)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc một phần thửa đất số 56, tờ bản đồ số 16 (tài liệu 2005), phường Thới An, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 783m2; - Hiện trạng: Đất trống; - Quy hoạch: Công viên cây xanh; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian cho thuê: Ký hợp đồng theo từng năm; - Loại hình đầu tư: ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thới An, Quận 12 (Số thứ tự 32 – Biểu 1)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc thửa đất số 92, tờ bản đồ số 16 (tài liệu 2005), phường Thới An, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 700m2; - Hiện trạng: Đất trống; - Quy hoạch: Công viên cây xanh; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian cho thuê: Ký hợp đồng theo từng năm; - Loại hình đầu tư: + Ưu ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thới An, Quận 12 (Số thứ tự 28 – Biểu 1)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc một phần thửa đất số 103 tờ bản đồ số 16 (tài liệu 2005), phường Thới An, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 400m2; - Hiện trạng: Đất trống; - Quy hoạch: Công viên cây xanh; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian cho thuê: Ký hợp đồng theo từng năm; - Loại hình đầu tư: ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thới An, Quận 12 (Số thứ tự 27 – Biểu 1)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc một phần thửa đất số 127 tờ bản đồ số 16 (tài liệu 2005), phường Thới An, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 296m2; - Hiện trạng: Đất trống; - Quy hoạch: Công viên cây xanh; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian cho thuê: Ký hợp đồng theo từng năm; - Loại hình đầu tư: ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thới An, Quận 12 (Số thứ tự 30 – Biểu 1)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc thửa đất số 12,13,54,55,234 tờ bản đồ số 16 (tài liệu 2005), phường Thới An, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 5.616,3m2; - Hiện trạng: Đất trống; - Quy hoạch: Công viên cây xanh; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian cho thuê: Ký hợp đồng theo từng năm; - Loại hình ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thới An, Quận 12 (Số thứ tự 16 – Biểu 2)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc thửa đất số 40, tờ bản đồ số 42 (tài liệu 2005), phường Thới An, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 537,5m2; - Hiện trạng: Đất trống; - Quy hoạch: Nằm hoàn toàn trong lộ giới Quốc lộ 1A mở rộng giai đoạn 2; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian cho thuê: Ký hợp đồng theo ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thới An, Quận 12 (Số thứ tự 17 – Biểu 2)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc một phần thửa đất sô192, 237, tờ bản đồ số 16 (tài liệu 2005), phường Thới An, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 562m2; - Hiện trạng: Đất trống + công trình xây dựng khoảng 80m2; - Quy hoạch: Nằm hoàn toàn quy hoạch đường dự phóng; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thạnh Xuân, Quận 12 (Số thứ tự 32 – Biểu 3)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc một phần thửa đất số 53, 54, tờ bản đồ số 67, phường Thạnh Xuân, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 700m2; - Hiện trạng: Đất trống; - Quy hoạch: Công viên cây xanh; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian cho thuê: Ký hợp đồng theo từng năm; - Loại hình đầu tư: + Ưu ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thạnh Xuân, Quận 12 (Số thứ tự 26 – Biểu 1)  (12/01/2017)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc một phần thửa số 63, 66, tờ bản đồ số 68 (tài liệu 2005), KP1, phường Thạnh Xuân, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 1.099m2; - Hiện trạng: Đất trống; - Quy hoạch: Công viên cây xanh; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian cho thuê: Ký hợp đồng theo từng năm; - Loại hình ...
Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, phường Thạnh Xuân, Quận 12 (Số thứ tự 28 – Biểu 3)  (07/10/2016)
  
1. Vị trí, hiện trạng, quy hoạch khu đất: - Vị trí: Thuộc một phần thửa số 21, 23, tờ bản đồ số 65 (tài liệu 2005), Khu phố 1, phường Thạnh Xuân, Quận 12; - Diện tích: Khoảng 467m2; - Hiện trạng: Đất trống; - Quy hoạch: Deport Thạnh Xuân; - Hình thức: Tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư; - Thời gian cho thuê: Ký hợp đồng theo từng năm; - Loại ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày