Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
2
0
6
6
6
9
Phổ biến chế độ - chính sách 19 Tháng Ba 2019 3:25:17 SA
Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám  (25/02/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Nghị quyết: Ban hành Quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020  (06/12/2018)
  
Xem chi tiết tại đây
Tìm hiểu quy định 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Thành ủy TPHCM về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước  (30/11/2018)
Điều 4. Đầu mối để tổng hợp, báo cáo đề xuất xử lý các nguồn thông tin 1. Ý kiến của cử tri: giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo từng cấp tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp và đề xuất các đơn vị liên quan xử lý. 2. Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử 2.1. Cấp thành phố: - Đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân ...
Một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội  (16/11/2018)
Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua tại hội nghị lần thứ bảy; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 đã nêu rõ mục tiêu cải cách chính sách bảo hiểm xã hội từ nay đến năm 2030 như sau: Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm ...
Nghị quyết: Về việc bãi bỏ văn bản  (03/08/2018)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách ước 6 tháng năm 2018  (26/07/2018)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 đã được HĐND quận phê chuẩn  (26/07/2018)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào khu tái định cư phường Tân Thới Nhất (TTN17), Quận 12  (05/07/2018)
Căn cứ Quyết định số 6846/QĐ-SGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, Quận 12 (TTN17); Ngày 05/6/2018, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã ban hành Thông báo thu hồi đất đối với 114 trường hợp bị ảnh hưởng trong dự án. Để thực hiện dự án, nay ...
Thông báo: Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Đình Giao Khẩu, Quận 12  (05/07/2018)
Căn cứ Quyết định số 5832/QĐ - SGTVT ngày 31/10/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Đình Giao Khẩu, Quận 12; Ngày 05/6/2018, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã ban hành Thông báo thu hồi đất đối với 254 trường hợp bị ảnh hưởng trong dự án. Để thực hiện dự án, nay Ban Bồi thường - Giải ...
Thông báo: Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường vào Trường Tiểu học An Phú Đông, Quận 12  (05/07/2018)
Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-UBND-ĐT ngày 10/6/2016 của Ủy ban nhân dân quận về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng đường vào trường Tiểu học An Phú Đông. Dự án có tổng diện tích 704,4 m2, vị trí ranh giới theo bản đồ hiện trạng số 20/2017/HĐĐĐ do công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Tư vấn Địc ốc Phong Phú lập ngày ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày