Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
0
1
4
9
0
Phổ biến chế độ - chính sách 25 Tháng Năm 2024 11:08:29 SA
Bài tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ tiêm phòng của Thành phố và Kế hoạch tiêm phòng gia súc và chó, mèo của Ủy ban nhân dân Quận 12  (22/04/2024)
Căn cứ Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Nghị quyết ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ chi phí tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, chó, mèo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi gia súc, chó, mèo trên ...
Quy định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù  (04/03/2024)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH và Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp  (31/01/2024)
  
Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024.
Nội dung các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản và nông nghiệp công nghệ cao  (12/01/2024)
Ngày 19/8/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QÐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư này hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thực hiện ...
Các nội dung chính của Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023  (27/11/2023)
Chi cục Thuế khu vực Quận 12 - Huyện Hóc Môn vừa có văn bản tuyên truyền về Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.
04 chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động  (23/11/2023)
  
Nhằm hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động, Nhà nước đã đưa ra 04 chính sách, bao gồm: Chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm; Chính sách hỗ trợ chuyển dịch việc làm đối với người lao động ở khu vực nông thôn; Chính sách việc làm công và các chính sách hỗ trợ khác. Điều kiện để người lao động có thể hưởng thụ những chính sách này được quy ...
Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất  (23/11/2023)
  
Ngày 10/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. Theo Quyết định này, đối tượng áp dụng là người lao động bị thu hồi đất gồm: 1. Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại các Điểm ...
Quận 12 đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  (06/08/2022)
Thực hiện Công văn số 2651/UBND-VX ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thực hiện theo đúng tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ, Ủy ban nhân dân Quận 12 triển khai thực hiện với các nhóm ...
Triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội  (29/06/2022)
Thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý. Ngân hàng chính sách xã hội triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất trong đề án phục hồi kinh tế - xã hội. Đối tượng được hỗ trợ lãi suất là khách hàng vay ...
Hướng dẫn việc thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cần nghèo TP.HCM giai đoạn 2021-2025  (24/05/2022)
  
Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây: Hướng dẫn số 02/HDLT-BDT-SLĐTBXH ngày 26/10/2021 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cần nghèo TP.HCM giai đoạn 2021-2025

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày