Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
2
3
0
9
6
3
Quản lý đô thị 21 Tháng Ba 2019 7:19:17 SA
Quyết định: Về việc hủy bỏ hẻm mã số 301 tại Bảng quy định về lộ giới hẻm, Bản đồ đánh giá hiện trạng hẻm tỷ lệ 1/2000 và Bản đồ điều chỉnh quy hoạch lộ giới hẻm tỷ lệ 1/2000 duyệt kèm Quyết định số 277/QĐ-UBND-ĐT ngày 04/8/2010 của Chủ tịch UBND Quận 12  (19/03/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 4 – phía Nam phường An Phú Đông, Quận 12 – điều chỉnh ô phố II/19  (15/03/2019)
  
--- Tài liệu đính kèm --- - Công văn số 2713/UBND-ĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của UBND Quận 12: Xem chi tiết tại đây - Sơ đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 4 – phía Nam phường An Phú Đông, Quận 12 – ô phố II/19 (ảnh lớn): Xem chi tiết tại đây - Phiếu góp ý của cộng đồng dân cư về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch ...
Thông báo: Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 1 - phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 (phần quy hoạch sử dụng đất) tại khu vực ô phố III/43  (14/03/2019)
  
--- Tài liệu đính kèm --- - Công văn số 2703/UBND-ĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của UBND Quận 12: Xem chi tiết tại đây - Sơ đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu I phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, ô phố III/43 (ảnh lớn): Xem chi tiết tại đây - Phiếu góp ý của cộng đồng dân cư về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch ...
Thông báo: Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 2 – phía Nam phường Thạnh Xuân, Quận 12  (23/02/2019)
  
Tài liệu đính kèm: - Công văn số 1771/UBND-ĐT ngày 12 tháng 02 năm 2019 của UBND Quận 12: Xem chi tiết tại đây - Sơ đồ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 2 - phía Nam phường Thạnh Xuân, Quận 12 (ảnh lớn): Xem chi tiết tại đây - Phiếu góp ý của cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 2 ...
Quyết định: Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Sài Gòn - Thới An, phường Thới An, Quận 12 do Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Sài Gòn 9 làm chủ đầu tư  (21/02/2019)
  
Tài liệu đính kèm - Quyết định số 715/QĐ-UBND-ĐT ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Sài Gòn - Thới An, phường Thới An, Quận 12 do Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Sài Gòn 9 làm chủ đầu tư: Xem chi tiết tại đây - Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ ...
Quyết định: Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Sài Gòn - Thới An, phường Thới An, Quận 12 do Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Sài Gòn 9 làm chủ đầu tư  (21/02/2019)
  
Tài liệu đính kèm: - Quyết định số 672/QĐ-UBND-ĐT ngày 24/01/2019 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Sài Gòn - Thới An, phường Thới An, Quận 12 do Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Sài Gòn 9 làm chủ đầu tư: Xem chi tiết tại đây - Bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ...
Thông báo: Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng) tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm và dân cư Quận 12 (khu 2), phường Thới An, Quận 12  (19/02/2019)
  
Tài liệu đính kèm: - Công văn số 1737/UBND-ĐT ngày 11 tháng 02 năm 2019 của UBND Quận 12: Xem chi tiết tại đây - Sơ đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm và dân cư Quận 12 (khu 2), phường Thới An, Quận 12 (ảnh lớn): Xem chi tiết tại đây - Phiếu góp ý của cộng đồng dân cư về việc điều chỉnh cục ...
Quyết định: Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch lộ giới hẻm phường Tân Thới Hiệp (hẻm mã số 697, lộ giới 6m)  (15/02/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc điều chỉnh hẻm mã số 164 tại Bảng quy định về lộ giới hẻm, Bản đồ điều chỉnh quy hoạch lộ giới hẻm tỷ lệ 1/2000 duyệt kèm Quyết định số 285/QĐ-UBND-ĐT ngày 10/8/2010 của Chủ tịch UBND Quận 12  (15/02/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc điều chỉnh hẻm mã số 326 tại Bảng quy định về lộ giới hẻm, Bản đồ đánh giá hiện trạng hẻm tỷ lệ 1/2000 và Bản đồ điều chỉnh quy hoạch lộ giới hẻm tỷ lệ 1/2000 duyệt kèm Quyết định số 293/QĐ-UBND-ĐT ngày 18/8/2010  (15/02/2019)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày