Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
0
1
6
1
8
Quy hoạch sử dụng đất 25 Tháng Năm 2024 11:31:34 SA
Quyết định: Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 12  (26/04/2024)
  
Tài liệu đính kèm: - Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND TP.HCM về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 12: Xem chi tiết tại đây - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024: Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 12  (09/08/2023)
  
Tài liệu đính kèm: - Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND TP.HCM về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 12: Xem chi tiết tại đây - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 12  (08/11/2022)
  
Tài liệu đính kèm: - Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND TP.HCM về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 12: Xem chi tiết tại đây - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 12: Xem chi tiết tại đây - Danh sách hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích năm 2022: Xem chi tiết tại đây - ...
Quận 12 triển khai đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023  (15/07/2022)
  
Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình theo qui định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân quận 12 thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn quận về việc triển khai đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm ...
Quyết định: Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 12  (18/11/2021)
  
Xem chi tiết Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 12 tại đây Tài liệu đính kèm: - Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND TP.HCM về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 12: Xem chi tiết tại đây - Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND Thành phố về thông qua Danh mục các dự án ...
Quyết định: Về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 12  (01/08/2020)
  
Xem chi tiết Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 12 tại đây Tài liệu đính kèm: - Quyết định số 2509/QĐ-UBND: Xem chi tiết tại đây - Danh mục các công trình dự án thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đã được UBND Thành phố phê duyệt; Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích đất sử dụng ...
Thông báo: Về việc thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu năm 2021-2025 và Kế hoạch sử dụng năm 2021  (31/07/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 12  (29/07/2019)
  
Xem chi tiết Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 12 tại đây Xem chi tiết tại đây
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 12  (06/06/2018)
  
Xem bản đồ chi tiết tại đây Xem chi tiết Quyết định 1840/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 tại đây
Kế hoạch sử dụng đất và Danh mục các công trình, dự án thực hiện năm 2018 của Quận 12  (21/11/2017)
  
Xem bản đồ chi tiết tại đây - Báo cáo tóm tắt thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 12: Xem chi tiết tại đây - Báo cáo tóm tắt thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các phường (nhấp vào để xem): + Phường An Phú Đông + Phường Đông Hưng Thuận + Phường Hiệp Thành + Phường Tân Chánh Hiệp + Phường Tân ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày