Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
0
1
4
8
5
Quy hoạch xây dựng - đô thị 25 Tháng Năm 2024 11:07:40 SA
Thông báo: Về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch tổng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng bổ sung một số hạng mục Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc, tại phường Thạnh Xuân  (05/04/2024)
  
Tài liệu đính kèm: - Công văn số 2016/UBND-ĐT ngày 02/4/2024 của UBND Quận 12: Xem chi tiết tại đây - Thuyết minh đồ án quy hoạch: Xem chi tiết tại đây - Phụ lục các bản vẽ đính kèm: Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch tổng mặt bằng dự án xây dựng Công viên Thạnh Lộc tại phường Thạnh Lộc, Quận 12  (28/03/2024)
  
Tài liệu đính kèm: - Công văn số 1760/UBND-ĐT ngày 25/3/2024 của UBND Quận 12 về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch tổng mặt bằng dự án xây dựng Công viên Thạnh Lộc tại phường Thạnh Lộc, Quận 12: Xem chi tiết tại đây - Thuyết minh đồ án quy hoạch: Xem chi tiết tại đây - Phụ lục các bản vẽ đính kèm (phần 1): Xem chi tiết ...
Thông báo: Về việc lấy ý kiến góp ý cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan về dự thảo Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050  (27/03/2024)
  
Nội dung dự thảo Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050: - Báo cáo quy hoạch (Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt, Phụ lục); - Báo cáo 75 nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch Thành phố (75 hợp phần) (link Google Drive); - Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) (Báo cáo ĐMC tổng hợp và tóm tắt); - Hệ thống sơ ...
Quyết định thu hồi đất của ông (bà) Huỳnh Tú (78,5m2) để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2)  (15/01/2024)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định thu hồi đất của ông (bà) Huỳnh Tú (302,1m2) để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2)  (15/01/2024)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Thị Ái Trinh (523,3m2) để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2)  (15/01/2024)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định thu hồi đất của ông (bà) Phạm Văn Hoàng và Phạm Thị Kim Hoa (397,7m2) để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2)  (15/01/2024)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định thu hồi đất của ông (bà) Hà Thị Thu Hồng (364,2m2) để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2)  (15/01/2024)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định thu hồi đất của ông (bà) Võ Thị Ánh Nguyệt (1334,9m2) để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2)  (15/01/2024)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định thu hồi đất của ông (bà) Võ Thị Ánh Nguyệt (621,7m2) để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2)  (15/01/2024)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày