Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
6
6
2
3
2
2
Quy hoạch xây dựng - đô thị 27 Tháng Năm 2022 12:20:59 CH
Quyết định: Về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Quận 12 (Khu 2) tại phường Thới An, Quận 12 (ô phố III.1, III.16)  (08/12/2021)
  
Tài liệu đính kèm: - Quyết định số 3903/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Xem chi tiết tại đây - Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 duyệt kèm Quyết định số 3903/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh lớn): Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 1 - phía Bắc phường Thạnh Xuân, Quận 12  (30/06/2021)
  
Tài liệu đính kèm: - Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Xem chi tiết tại đây - Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 duyệt kèm Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh lớn): Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch lộ giới hẻm phường Hiệp Thành (hẻm mã số 418, lộ giới 4,5m)  (26/03/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lộ giới hẻm phường An Phú Đông (hẻm mã số 232, lộ giới 4,5m)  (26/03/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng trường mầm non trong Khu dân cư Nam Long, phường Thạnh Lộc  (03/01/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 2 – phía Nam phường Thạnh Xuân, Quận 12 (ô phố III/15)  (26/12/2019)
  
Ngày 01/11/2019, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4713/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 2 – phía Nam phường Thạnh Xuân, Quận 12 (ô phố III/15).
Quyết định: Về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Thới Nhất (Khu 2), Quận 12 (ô phố III/30)  (20/12/2019)
  
Ngày 01/11/2019, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4712/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Thới Nhất (Khu 2), Quận 12 (ô phố III/30).
Quyết định: Về việc phê duyệt điều chỉnh hẻm mã số 126, lộ giới 4,5m tại phường An Phú Đông, Quận 12  (17/12/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch lộ giới hẻm phường Hiệp Thành (hẻm mã số 417, lộ giới 6m đến 10m)  (02/12/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch lộ giới hẻm phường Hiệp Thành (hẻm mã số 417, lộ giới 6m đến 10m)  (02/12/2019)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày