Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
3
5
7
8
7
9
Quy hoạch xây dựng - đô thị 09 Tháng Năm 2021 10:34:09 SA
Thông báo: Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch lộ giới hẻm phường Hiệp Thành (hẻm mã số 418, lộ giới 4,5m)  (26/03/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lộ giới hẻm phường An Phú Đông (hẻm mã số 232, lộ giới 4,5m)  (26/03/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng trường mầm non trong Khu dân cư Nam Long, phường Thạnh Lộc  (03/01/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 2 – phía Nam phường Thạnh Xuân, Quận 12 (ô phố III/15)  (26/12/2019)
  
Ngày 01/11/2019, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4713/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 2 – phía Nam phường Thạnh Xuân, Quận 12 (ô phố III/15).
Quyết định: Về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Thới Nhất (Khu 2), Quận 12 (ô phố III/30)  (20/12/2019)
  
Ngày 01/11/2019, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4712/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Thới Nhất (Khu 2), Quận 12 (ô phố III/30).
Quyết định: Về việc phê duyệt điều chỉnh hẻm mã số 126, lộ giới 4,5m tại phường An Phú Đông, Quận 12  (17/12/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch lộ giới hẻm phường Hiệp Thành (hẻm mã số 417, lộ giới 6m đến 10m)  (02/12/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch lộ giới hẻm phường Hiệp Thành (hẻm mã số 417, lộ giới 6m đến 10m)  (02/12/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc hủy bỏ đoạn cuối tuyến hẻm mã số 117, lộ giới 4,0m tại Bảng quy định về lộ giới hẻm, Bản đồ điều chỉnh quy hoạch lộ giới hẻm tỷ lệ 1/2000 duyệt kèm Quyết định số 296/QĐ-UBND-ĐT ngày 03/9/2009 của Chủ tịch UBND Quận 12  (02/12/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Quận 12 phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 12 đến năm 2020, tỷ lệ 1/5000  (02/08/2013)
  
xem chi tiết
Xem theo ngày Xem theo ngày