Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
0
1
8
6
0
Thủ tục hành chính do UBND TP công bố 25 Tháng Năm 2024 12:15:01 CH
Quyết định: Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết trong một ngày làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (09/01/2023)
  
Xem chi tiết văn bản tại đây Văn phòng UBND quận
Quyết định: Về việc phê duyệt nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận, huyện  (26/12/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo  (23/05/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Công khai các thủ tục hành chính về cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai  (29/03/2019)
Ngày 17/01/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 281/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. Theo đó, quyết định ban hành mới các thủ tục hành chính về cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận/huyện. Ủy ban nhân dân Quận 12 xin trích đăng để tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuận tiện tìm hiểu, thực hiện.
Thông báo: Về việc công khai các thủ tục hành chính về Cửa hàng bán lẻ LPG chai  (29/03/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp  (20/02/2019)
  
Tài liệu đính kèm: - Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: Xem chi tiết tại đây - Danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp ban hành kèm Quyết định này: Xem chi tiết tại đây - Nội dung các thủ tục hành chính ...
Quyết định: Về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải  (20/02/2019)
  
Tài liệu đính kèm: - Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: Xem chi tiết tại đây - Danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải ban hành kèm Quyết định này: Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương  (29/01/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp  (22/01/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo  (10/01/2019)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày