Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
3
4
8
9
5
5
Thanh tra - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo 20 Tháng Giêng 2021 2:18:05 SA
Công khai Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020  (17/12/2020)
Nhằm mục đích công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, UBND Quận 12 thực hiện công khai Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Theo Báo cáo số 9374/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020, trong năm 2020, UBND quận đã chủ động chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản quy định liên quan đến pháp luật ...
Công bố Quyết định thanh tra tại UBND phường An Phú Đông  (14/12/2020)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 phê duyệt tại Quyết định số 7825/QĐ-UBND-TTr ngày 18/12/2019. Ngày 10/11/2020, tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 12, Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Quyết định số 5242/QĐ-UBND-TTr ngày 05/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc thanh tra công tác phúc tra, rà soát ...
Công khai Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020  (27/10/2020)
Nhằm mục đích công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân Quận 12 thực hiện công khai Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020. Theo Báo cáo số 4489/BC-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2020, trong 06 tháng đầu năm 2020, UBND quận đã chủ động chỉ đạo triển khai kịp thời các văn ...
Công bố Kết luận thanh tra tại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 12  (27/10/2020)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12, ngày 24/9/2020, Chánh Thanh tra Quận 12 đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 6904/KL-UBND-TTr ngày 11/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Ban Bồi thường, ...
Công khai Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020  (02/07/2020)
Nhằm mục đích công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân Quận 12 thực hiện công khai Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020. Theo Báo cáo số 4489/BC-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2020, trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND quận đã chủ động chỉ đạo triển khai kịp thời các văn ...
Công bố Quyết định thanh tra tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 12  (09/06/2020)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 phê duyệt tại Quyết định số 7825/QĐ-UBND-TTr ngày 18/12/2019. Ngày 29/5/2020, tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 12, Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Quyết định số 1679/QĐ-UBND-TTr ngày 11/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định ...
Công bố Kết luận thanh tra tại Trung tâm thể dục thể thao Quận 12 và Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng Thuận  (09/06/2020)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12, ngày 29/5/2020, Chánh Thanh tra Quận 12 đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 3933/KL-UBND-TTr ngày 26/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 12 và ...
Kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Trần Đức Khâm và bà Vũ Thị Xuân Dung  (28/05/2020)
Ủy ban nhân dân Quận 12 nhận được đơn khiếu nại của ông Trần Đức Khâm và bà Vũ Thị Xuân Dung đối với Quyết định số 158/QĐ-UBND-BT ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bàn giao mặt bằng đối với ông Trần Đức Khâm và bà Vũ Thị Xuân Dung bị ảnh hưởng trong dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư và Depot ...
Công bố Kết luận thanh tra tại phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành  (12/05/2020)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12, ngày 28/5/2020, Chánh Thanh tra Quận 12 đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 3044/KL-UBND-TTr ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư; giải ...
Công khai Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2020  (26/03/2020)
Nhằm công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân Quận 12 thực hiện công khai Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2020. Theo Báo cáo số 1978/BC-UBND-TTr ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 12, trong Quý I năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã chủ động chỉ đạo triển ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày