Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
0
1
9
9
6
Thanh tra - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo 25 Tháng Năm 2024 12:37:11 CH
Công khai: Kết luận thanh tra về trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND phường Thới An  (11/03/2024)
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai Kết luận số 188/KL-TTr ngày 01/3/2024 của Thanh tra quận về trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND phường Thới An. Xem toàn văn Kết luận tại đây
Công khai: Kết luận thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại UBND phường Tân Thới Nhất  (11/03/2024)
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai Kết luận số 187/KL-TTr ngày 01/3/2024 của Thanh tra quận về trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại UBND phường Tân Thới Nhất. Xem toàn văn Kết luận tại đây
Công khai: Kết luận thanh tra công tác tham mưu thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị  (31/12/2023)
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai Kết luận số 67/KL-TTr ngày 18/12/2023 của Thanh tra quận về kết luận thanh tra công tác tham mưu thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị. Xem toàn văn tại đây
Luật số 11/2022/QH15 của Quốc hội: Luật Thanh tra  (16/06/2023)
  
Xem chi tiết văn bản tại đây
UBND Quận 12 công khai: Thông báo Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 tại UBND phường Thới An và Công an phường Thới An  (15/12/2022)
  
Xem chi tiết Thông báo Kết luận tại đây
UBND Quận 12 công khai: Thông báo Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 tại phòng Quản lý đô thị và UBND phường Hiệp Thành  (15/12/2022)
  
Xem chi tiết Thông báo Kết luận tại đây
Công bố Kết luận thanh tra tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, Quận 12  (29/06/2021)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Quận 12, ngày 15/6/2021, Chánh Thanh tra Quận 12 đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 3918/KL-UBND-TTr ngày 11/6/2021 của Chủ tịch UBND Quận 12 về thanh tra công tác thu, chi tài chính của trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, phường Hiệp Thành, Quận 12 (thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày ...
Công bố Kết luận thanh tra tại UBND 07 phường trên địa bàn quận  (07/04/2021)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Quận 12, ngày 19/3/2021, Chánh Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 1746/KL-UBND-TTr ngày 10/3/2021 của Chủ tịch UBND Quận 12 về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân tại UBND 07 phường (UBND phường Thới An, Thạnh Xuân, Đông ...
Công bố Kết luận thanh tra tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Giáo dục và Đào tạo  (16/03/2021)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Quận 12, ngày 01/3/2021, Chánh Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 1451/KL-UBND-TTr ngày 24/02/2021 của Chủ tịch UBND Quận 12 về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Giáo dục ...
Công bố Kết luận thanh tra tại UBND phường An Phú Đông  (23/02/2021)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Quận 12, ngày 29/01/2021, Chánh Thanh tra Quận 12 đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 9944/KL-UBND-TTr ngày 18/12/2020 của Chủ tịch UBND Quận 12 về thanh tra công tác phúc tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại phường An Phú Đông giai đoạn 2018 - 2019. Buổi công bố kết luận thanh tra được tổ chức tại trụ sở ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày