Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
2
9
6
5
9
2
Thanh tra - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo 23 Tháng Chín 2023 3:37:39 CH
Luật số 11/2022/QH15 của Quốc hội: Luật Thanh tra  (16/06/2023)
  
Xem chi tiết văn bản tại đây
UBND Quận 12 công khai: Thông báo Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 tại UBND phường Thới An và Công an phường Thới An  (15/12/2022)
  
Xem chi tiết Thông báo Kết luận tại đây
UBND Quận 12 công khai: Thông báo Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 tại phòng Quản lý đô thị và UBND phường Hiệp Thành  (15/12/2022)
  
Xem chi tiết Thông báo Kết luận tại đây
Công bố Kết luận thanh tra tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, Quận 12  (29/06/2021)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Quận 12, ngày 15/6/2021, Chánh Thanh tra Quận 12 đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 3918/KL-UBND-TTr ngày 11/6/2021 của Chủ tịch UBND Quận 12 về thanh tra công tác thu, chi tài chính của trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, phường Hiệp Thành, Quận 12 (thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày ...
Công bố Kết luận thanh tra tại UBND 07 phường trên địa bàn quận  (07/04/2021)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Quận 12, ngày 19/3/2021, Chánh Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 1746/KL-UBND-TTr ngày 10/3/2021 của Chủ tịch UBND Quận 12 về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân tại UBND 07 phường (UBND phường Thới An, Thạnh Xuân, Đông ...
Công bố Kết luận thanh tra tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Giáo dục và Đào tạo  (16/03/2021)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Quận 12, ngày 01/3/2021, Chánh Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 1451/KL-UBND-TTr ngày 24/02/2021 của Chủ tịch UBND Quận 12 về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Giáo dục ...
Công bố Kết luận thanh tra tại UBND phường An Phú Đông  (23/02/2021)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Quận 12, ngày 29/01/2021, Chánh Thanh tra Quận 12 đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 9944/KL-UBND-TTr ngày 18/12/2020 của Chủ tịch UBND Quận 12 về thanh tra công tác phúc tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại phường An Phú Đông giai đoạn 2018 - 2019. Buổi công bố kết luận thanh tra được tổ chức tại trụ sở ...
Công bố Kết luận thanh tra tại phường Thạnh Lộc, Quận 12  (23/02/2021)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12, ngày 27/01/2021, Chánh Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 664/KL-UBND-TTr ngày 20/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về thanh tra công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thạnh Lộc (thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2018 đến ngày ...
Công khai Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020  (17/12/2020)
Nhằm mục đích công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, UBND Quận 12 thực hiện công khai Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Theo Báo cáo số 9374/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020, trong năm 2020, UBND quận đã chủ động chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản quy định liên quan đến pháp luật ...
Công bố Quyết định thanh tra tại UBND phường An Phú Đông  (14/12/2020)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 phê duyệt tại Quyết định số 7825/QĐ-UBND-TTr ngày 18/12/2019. Ngày 10/11/2020, tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 12, Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Quyết định số 5242/QĐ-UBND-TTr ngày 05/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc thanh tra công tác phúc tra, rà soát ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày