Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
2
3
1
2
0
2
Thanh tra - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo 21 Tháng Ba 2019 7:29:52 SA
Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Nhất, Quận 12  (08/03/2019)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12, ngày 19/02/2019, Chánh Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 1383/KL-UBND-TTr ngày 30/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về thanh tra công tác thu và chi tài chính trong năm 2017 tại Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Nhất, Quận 12. Buổi công bố kết luận thanh tra ...
Công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12  (21/01/2019)
Ngày 16 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12, Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Quyết định Thanh tra số 384/QĐ-UBND-TTr ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12. Buổi ...
Công khai Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 12  (21/01/2019)
Ngày 18/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành Quyết định số 2940/QĐ-UBND-TTr về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019. Theo Kế hoạch được phê duyệt, trong năm 2019, Ủy ban nhân dân Quận 12 sẽ tiến hành 05 cuộc thanh tra tập trung các nội dung: công tác thu chi tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản; công tác phúc tra, rà soát hộ ...
Công bố Kết luận thanh tra tại UBND phường Trung Mỹ Tây  (17/12/2018)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Quận 12, ngày 05/12/2018, Chánh Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 1716/KL-UBND-TTr ngày 03/12/2018 của Chủ tịch UBND Quận 12 về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư; giải quyết đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, ...
Công bố Kết luận thanh tra phòng Tư pháp Quận 12 và phòng Kinh tế Quận 12  (17/12/2018)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12, ngày 05/12/2018, Chánh Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 1712/KL-UBND-TTr ngày 28/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng tại phòng Tư pháp và phòng Kinh tế. Buổi công ...
Công bố Quyết định thanh tra tại UBND phường Tân Thới Nhất  (26/11/2018)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra được Chủ tịch UBND Quận 12 phê duyệt tại Quyết định số 2961/QĐ-UBND-TTr ngày 28 tháng 12 năm 2017. Ngày 17 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở UBND Quận 12, Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Quyết định Thanh tra số 344/QĐ-UBND-TTr ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND Quận 12 về thanh tra công tác thu và chi tài chính ...
Kết quả giải quyết tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Châu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Nhất, Quận 12  (09/11/2018)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Quận 12 nhận được đơn tố cáo của công dân đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Châu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Nhất, Quận 12 liên quan đến việc giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh không đúng quy định. Theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND Quận 12 đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND-TTr ngày ...
Kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Mai Phạm Duy - Chuyên viên Thanh tra Quận 12  (23/10/2018)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Quận 12 nhận được đơn tố cáo của công dân đối với ông Mai Phạm Duy - Chuyên viên Thanh tra Quận 12 liên quan đến việc giải quyết đơn khiếu nại đề ngày 03 tháng 11 năm 2016 của bà Trương Thị Đẹp. Theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND Quận 12 đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND-TTr ngày 24 tháng 7 năm 2018 về ...
Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận và phường Tân Hưng Thuận, Quận 12  (18/10/2018)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12, ngày 16/10/2018, Chánh Thanh tra Quận 12 đã tổ chức công bố các Kết luận thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận và phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 trong năm ...
Công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban nhân dân phường Trung Mỹ Tây, Quận 12  (18/10/2018)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 phê duyệt tại Quyết định số 2961/QĐ-UBND-TTr ngày 28 tháng 12 năm 2017. Ngày 17 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 12, Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Quyết định Thanh tra số 315/QĐ-UBND-TTr ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận 12 về ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày