Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
5
3
2
5
7
7
Thanh tra - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo 27 Tháng Mười 2020 8:35:13 SA
Công khai Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020  (02/07/2020)
Nhằm mục đích công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân Quận 12 thực hiện công khai Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020. Theo Báo cáo số 4489/BC-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2020, trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND quận đã chủ động chỉ đạo triển khai kịp thời các văn ...
Công bố Quyết định thanh tra tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 12  (09/06/2020)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 phê duyệt tại Quyết định số 7825/QĐ-UBND-TTr ngày 18/12/2019. Ngày 29/5/2020, tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 12, Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Quyết định số 1679/QĐ-UBND-TTr ngày 11/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định ...
Công bố Kết luận thanh tra tại Trung tâm thể dục thể thao Quận 12 và Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng Thuận  (09/06/2020)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12, ngày 29/5/2020, Chánh Thanh tra Quận 12 đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 3933/KL-UBND-TTr ngày 26/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 12 và ...
Kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Trần Đức Khâm và bà Vũ Thị Xuân Dung  (28/05/2020)
Ủy ban nhân dân Quận 12 nhận được đơn khiếu nại của ông Trần Đức Khâm và bà Vũ Thị Xuân Dung đối với Quyết định số 158/QĐ-UBND-BT ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bàn giao mặt bằng đối với ông Trần Đức Khâm và bà Vũ Thị Xuân Dung bị ảnh hưởng trong dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư và Depot ...
Công bố Kết luận thanh tra tại phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành  (12/05/2020)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12, ngày 28/5/2020, Chánh Thanh tra Quận 12 đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 3044/KL-UBND-TTr ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư; giải ...
Công khai Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2020  (26/03/2020)
Nhằm công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân Quận 12 thực hiện công khai Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2020. Theo Báo cáo số 1978/BC-UBND-TTr ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 12, trong Quý I năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã chủ động chỉ đạo triển ...
Công khai Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019  (14/02/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 379/KH-UBND-NV ngày 09 tháng 11 năm 2018 của UBND Quận 12 về việc thực hiện các giải pháp nâng điểm Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 - 2019; nhằm mục đích công khai, minh bạch hoạt động cơ quan hành chính nhà nước. UBND Quận 12 thực hiện công khai Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng ...
Công bố Quyết định thanh tra tại UBND phường Hiệp Thành và phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 12  (11/02/2020)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch UBND Quận 12 phê duyệt tại Quyết định số 7825/QĐ-UBND-TTr ngày 18 tháng 12 năm 2019. Ngày 17 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở UBND Quận 12, Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Quyết định Thanh tra số 99/QĐ-UBND-TTr ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND Quận 12 về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn ...
Kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Trương Thanh Tú - Chủ tịch UBND phường Thạnh Lộc, Quận 12  (11/02/2020)
Chủ tịch UBND Quận 12 nhận được đơn tố cáo của công dân đối với ông Trương Thanh Tú - Chủ tịch UBND phường Thạnh Lộc, Quận 12 về hành vi không giải quyết hậu quả của Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Chủ tịch UBND phường Thạnh Lộc về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đã hết hiệu lực, gây thiệt ...
Công bố Kết luận thanh tra tại Bệnh viện Quận 12  (11/02/2020)
Được ủy quyền của Chủ tịch UBND Quận 12, ngày 21/01/2020, Chánh Thanh tra Quận 12 đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 279/KL-UBND-TTr ngày 09/01/2020 của Chủ tịch UBND Quận 12 về thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bệnh viện Quận 12. Buổi công ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày