Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
6
9
3
0
5
5
Tuyển dụng công chức 20 Tháng Giêng 2018 7:46:48 CH
Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng Quận 12  (19/01/2018)
  
Căn cứ Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 15/6/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về tuyển dụng viên chức Quận 12 năm 2017; Căn cứ Công văn số 6552/UBND-NV ngày 26/8/2017 của Ủy ban nhân dân quận về việc phê duyệt đề án vị trí việc làm đối với Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng Quận 12; Căn cứ Thông báo số 73/TB-BT ngày ...
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2017 tại Trung tâm Văn hóa Quận 12  (15/12/2017)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2017 tại Trung tâm Y tế Quận 12  (15/12/2017)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2017 tại Bệnh viện Quận 12  (15/12/2017)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 năm 2017  (30/11/2017)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách thí sinh đủ/không đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức tại Trung tâm văn hóa Quận 12 năm 2017  (14/11/2017)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách thí sinh đủ/không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức tại Trung tâm y tế Quận 12 năm 2017  (14/11/2017)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Quận 12  (31/10/2017)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa Quận 12 năm 2017 (bổ sung)  (18/10/2017)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Quận 12 năm 2017 (Bổ sung)  (16/10/2017)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày