Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
8
6
4
0
4
4
Tuyển dụng công chức 19 Tháng Mười Một 2017 10:01:44 SA
Danh sách thí sinh đủ/không đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức tại Trung tâm văn hóa Quận 12 năm 2017  (14/11/2017)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách thí sinh đủ/không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức tại Trung tâm y tế Quận 12 năm 2017  (14/11/2017)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Quận 12  (31/10/2017)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa Quận 12 năm 2017 (bổ sung)  (18/10/2017)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Quận 12 năm 2017 (Bổ sung)  (16/10/2017)
  
Xem chi tiết tại đây
Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng Quận 12 năm 2017  (06/10/2017)
Căn cứ Kế hoạch số 248/KH–UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận về kế hoạch tuyển dụng viên chức Quận 12 năm 2017; Căn cứ Công văn số 6552/UBND-NV ngày 26/8/2017 của Ủy ban nhân dân quận về phê duyệt Đề án vị trí việc làm đối với Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng Quận 12; Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng xây ...
Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 năm 2017  (04/10/2017)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Quận 12 năm 2017  (08/09/2017)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện Quận 12 năm 2017 (Bổ sung)  (29/08/2017)
  
- File chi tiết: Xem tại đây - Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện Quận 12 năm 2017: Xem tại đây
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa Quận 12 năm 2017  (24/08/2017)
  
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch; Căn cứ Kế hoạch số 273/KH-TTVH ngày 01/8/2017 của Trung tâm Văn hóa quận về tuyển dụng viên chức năm 2017; Căn cứ Công văn số 6164/UBND-NV ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày