Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
5
1
1
8
6
Tuyển dụng công chức 14 Tháng Bảy 2024 11:43:05 SA
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024  (11/07/2024)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Công bố danh mục tài liệu ôn tập và hình thức xét tuyển vấn đáp (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024  (04/06/2024)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về tổ chức tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024  (01/06/2024)
  
Xem chi tiết Thông báo tại đây Tải Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại đây
Quyết định: Ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024  (30/05/2024)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận lần 2 năm 2023  (28/12/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận lần 2 năm 2023  (28/12/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đợt 2 năm 2023  (28/12/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về kết quả điểm vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đợt 2 năm 2023  (26/12/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về kết quả điểm vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận lần 2 năm 2023  (22/12/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về kết quả điểm vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận lần 2 năm 2023  (22/12/2023)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày