Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
5
9
8
3
3
5
Ý kiến phản hồi đối với kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân 22 Tháng Ba 2024 9:00:00 SA

Trả lời một số ý kiến về Trạm xử lý nước thải (dự án 38ha, phường Tân Thới Nhất)

 

Ủy ban nhân dân Quận 12 trả lời một số ý kiến của Nhân dân liên quan dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải tại Khu tái định cư 38ha phường Tân Thới Nhất như sau: 

1. Lo ngại việc đầu tư trạm trung chuyển rác, xe vận chuyển rác trên đường vào Khu 38ha sẽ gây ô nhiễm môi trường:

Ý kiến của Ủy ban nhân dân Quận 12: 

Ủy ban nhân dân quận thông tin, hiện nay không tiếp tục đầu tư trạm trung chuyển rác phường Tân Thới Nhất tại vị trí thuộc dự án khu 38ha và đã đề xuất đầu tư tại vị trí khác (theo Công văn số 5231/VP-ĐT ngày 31/5/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bố trí trạm ép rác kín trong khu vực Depot Tham Lương, phường Tân Thới Nhất, Quận 12; theo đó ‟Giao Ủy ban nhân dân Quận 12 tìm vị trí khác để xây dựng trạm ép rác kín”).  

2. Nêu rõ về trình tự pháp lý khi triển khai dự án trạm xử lý nước thải và cung cấp thông tin, hồ sơ pháp lý liên quan về quy hoạch, môi trường, dự án cho cư dân chung cư Tín Phong:

Ý kiến của Ủy ban nhân dân Quận 12:

 Ủy ban nhân dân quận thông tin hạng mục trạm xử lý nước thải được đầu tư xây dựng tại vị trí phù hợp quy hoạch, đảm bảo về môi trường theo Quyết định số 2990/QĐ-BTNMT ngày 04/11/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án và hồ sơ thiết kế được duyệt, quá trình triển khai đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo đúng quy định. Sau Hội nghị, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12) cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án cho Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Nhất chuyển Ban Quản trị chung cư Tín Phong để thông tin đến toàn thể cư dân chung cư. 

3. Có phương án di dời trạm xử lý nước thải tới các vị trí phù hợp, để tránh gây ô nhiễm môi trường sống cho cư dân xung quanh, cũng như ảnh hưởng đến tâm lý đời sống, ảnh hưởng sức khỏe của toàn thể cư dân”:

Ý kiến của Ủy ban nhân dân Quận 12:

- Hạng mục trạm xử lý nước thải được đầu tư xây dựng tại vị trí thuộc quy hoạch đất công trình hạ tầng kỹ thuật, phù hợp quy hoạch theo Công văn số 2842/QHKT-ĐB2 ngày 13/9/2004 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Quyết định số 2295/QĐ-UBND-ĐT ngày 08/10/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh) dự án Khu 38ha.

- Hạng mục trạm xử lý nước thải được thực hiện đảm bảo về môi trường theo Quyết định số 2990/QĐ-BTNMT ngày 04/11/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng Khu tái định cư phừờng Tân Thới Nhất, Quận 12 (Khu 38ha); theo đó, trạm xử lý nước thải được đầu tư mới với công suất trung bình là 1.000m3/ngày đêm phục vụ xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động của khu nhà ở bố trí tái định cư, khu trường học, khu hành chính - văn hoá - hạ tầng và khu công viên tập trung với công nghệ xử lý sinh học (SBR), nước thải sau xử lý đảm bảo ổn định và đạt cột A theo QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (đáp ứng các chỉ tiêu BOD5, chất rắn lơ lửng, photpho, Amoni, Dầu mỡ động thực vật, Coliforms,... theo QCVN 14:2008/BTNMT, nước sau xử lý có thể tái sử dụng cho mục đích tưới tiêu, nuôi cá,) trước khi được đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực và đầu tư hệ thống xử lý mùi đảm bảo quá trình vận hành trạm không phát sinh ra môi trường xung quanh theo quy định.

 Cụ thể quy mô gồm:

- Khối xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại/bể tách dầu mỡ, sau đó được thu gom bởi hệ thống thoát nước thải chuyển về bể thu gom và được xử lý bằng công nghệ sinh học (SBR); nước thải sau xử lý đảm bảo ổn định và đạt cột A theo QCVN 14:2008/BTNMT, sau đó đấu nối vào hệ thống cống thoát nước D1000 trên tuyến đường F1 thoát ra rạch Cầu Sa.

- Khối xử lý bùn: Bùn thải được xử lý bằng phương pháp máy ép bùn trục vít đa đĩa, gồm các hạng mục: Bể chứa bùn, nhà ép xử lý bùn.

- Khối xử lý mùi: Các bể trong khối xử lý nước thải được thiết kế âm, xây dựng kín, có hệ thống thu gom khí thải và chuyển về phòng xử lý mùi, các chất gây mùi sẽ bị khử hoàn toàn, khí sạch sau xử lý được dẫn ra môi trường bằng ống thông hơi xả mùi, đảm bảo thông số khí sau xử lý đạt theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- Các công trình phụ trợ: Xây dựng cổng tường rào, hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng.

- Toàn bộ thiết bị của trạm xử lý được vận hành theo lập trình 2 chế độ: Chế độ điều khiển bằng tay và chế độ tự động thông qua bộ lập trình PLC và giám sát SCADA, các thiết bị được bố trí chạy từng tự luân phiên, đồng thời tự động kích hoạt gọi thiết bị dự phòng thiết bị đang nghỉ hoạt động lại khi thiết bị đang chấp hành bị sự cố. Toàn bộ dữ liệu về kết quả hoạt động của trạm được  hệ thống quan trắc tự động truyền về Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) để quản lý, giám sát theo quy định.

- Vị trí xây dựng trạm có khoảng cách so với chung cư Tín Phong 28m, đảm bảo theo quy định tại QCVN 01:2008/BXD và QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng quy định khoảng cách an toàn về môi trường của trạm xử lý nước thải tối thiểu là 15m. Đồng thời, để tăng cường mỹ quan cho dự án và khu vực xung quanh, dự án tái định cư Khu 38ha có đầu tư dải cây xanh cách ly với các lớp cây xanh như cây Chiêu liêu, Hoàng nam, Long não.

Từ những nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân Quận 12 khẳng định hạng mục trạm xử lý nước thải được đầu tư xây dựng tại vị trí phù hợp quy hoạch, đảm bảo về môi trường theo Quyết định số 2990/QĐ-BTNMT ngày 04/11/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án và hồ sơ thiết kế được duyệt, nhằm mục đích xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động của khu nhà ở bố trí tái định cư, khu trường học, khu hành chính - văn hoá - hạ tầng và khu công viên tập trung, không gây ô nhiễm môi trường sống, ảnh hưởng đến sức khỏe của dân xung quanh dự án. Đồng thời, khẳng định tại vị trí này không tiếp tục thực hiện dự án trạm ép rác kín.


Số lượt người xem: 226    
Xem theo ngày Xem theo ngày