Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
5
9
8
8
8
6
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 05 Tháng Mười Hai 2023 8:00:00 SA

UBND Quận 12 phát động thi đua 60 ngày đêm phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Quận 12 năm 2023

Ngày 01/12/2023, UBND Quận 12 ban hành Kế hoạch số 8488/KH-UBND phát động thi đua 60 ngày đêm phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Quận 12 năm 2023.

Theo đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, đến cuối năm phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 95%, Ủy ban nhân dân Quận 12 phát động thi đua 60 ngày đêm phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Quận 12 năm 2023 (gọi tắt là Đợt thi đua).

Đối tượng thi đua, khen thưởng về tập thể là Ủy ban nhân dân 11 phường, các phòng chuyên môn thuộc quận; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 12 là chủ đầu tư công trình, dự án của quận có sử dụng vốn đầu tư công: các đơn vị trực tiếp thi công, thực hiện công trình, dự án, của quận; hộ gia đình nằm trong dự án thuộc diện giải tỏa và di dời; về cá nhân là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia thực hiện công trình, dự án.

Nội dung thi đua nhằm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người được phân công theo dõi tiến độ thực hiện từng công trình, dự án để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn lao động; nâng cao năng lực, trách nhiệm của các chủ đầu tư trong việc triển khai, thực hiện các công trình, dự án được giao. Tập trung nguồn lực cho giải ngân vốn đầu tư công, xem việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận, phấn đấu thực hiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 95% theo kế hoạch và theo cam kết của các đơn vị. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm thủ tục thực hiện nhanh gọn và đúng theo quy định của pháp luật về chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt, triển khai, giám sát thi công và thanh, quyết toán công trình, dự án. Ứng dụng có hiệu quả các mô hình, giải pháp, sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định trong thực hiện các dự án, công trình, công tác giải ngân vốn đầu tư công; trong triển khai, thực hiện các công trình, dự án của quận. Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, đánh giá sát tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công tại các công trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo đạt kết quả giải ngân năm 2023, theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận.

Đợt thi đua được tổ chức từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 31/12/2023. Kết thúc Đợt thi đua có báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở đánh giá thi đua cuối năm đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị./.

VPUB


Số lượt người xem: 213    
Xem theo ngày Xem theo ngày