Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
3
2
9
9
6
4
Công khai vi phạm TTXD 06 Tháng Năm 2021 2:42:58 CH
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 08/3/2021 đến 28/3/2021)  (06/04/2021)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 08/3/2021 đến 28/3/2021)  (06/04/2021)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 01/02/2021 đến 08/3/2021)  (12/03/2021)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 01/02/2021 đến 08/3/2021)  (12/03/2021)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 01/01/2021 đến 31/01/2021)  (04/02/2021)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 01/01/2021 đến 31/01/2021)  (04/02/2021)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 07/12/2020 đến 31/12/2020)  (04/01/2021)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 15/11/2020 đến 21/12/2020)  (21/12/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 15/11/2020 đến 21/12/2020)  (21/12/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 15/10/2020 đến 15/11/2020)  (17/11/2020)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày