Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
3
4
9
0
4
6
Công khai vi phạm TTXD 20 Tháng Giêng 2021 2:25:09 SA
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 07/12/2020 đến 31/12/2020)  (04/01/2021)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 15/11/2020 đến 21/12/2020)  (21/12/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 15/11/2020 đến 21/12/2020)  (21/12/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 15/10/2020 đến 15/11/2020)  (17/11/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 15/10/2020 đến 15/11/2020)  (17/11/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
DS công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 18/9/2020 đến 15/10/2020)  (20/10/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
DS công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 18/9/2020 đến 15/10/2020)  (20/10/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 21/8/2020 đến 17/9/2020)  (18/09/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (phát sinh từ 27/7/2020 đến 31/8/2020)  (01/09/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 27/7/2020 đến 31/8/2020)  (01/09/2020)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày