Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
5
4
8
0
7
3
Công khai vi phạm TTXD 08 Tháng Tám 2020 1:58:43 SA
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 03/7/2020 đến 27/7/2020)  (31/07/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 03/7/2020 đến 27/7/2020)  (31/07/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 01/6/2020 đến 02/7/2020)  (03/07/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 22/5/2020 đến 31/5/2020)  (01/06/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 13/5/2020 đến 22/5/2020)  (26/05/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 07/5/2020 đến 14/5/2020)  (15/05/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 18/4/2020 đến 07/5/2020)  (08/05/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 10/4/2020 đến 17/4/2020)  (20/04/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 01/4/2020 đến 09/4/2020)  (10/04/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 23/3/2020 đến 01/4/2020)  (03/04/2020)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày