Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
6
6
3
1
8
1
Công khai vi phạm TTXD 27 Tháng Năm 2022 2:15:51 CH
Danh sách công trình vi phạm TTXD tồn đọng trên địa bàn quận (tính đến ngày 03/4/2022)  (08/04/2022)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 11/12/2021 đến 16/01/2022)  (19/01/2022)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 11/12/2021 đến 16/01/2022)  (19/01/2022)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 14/11/2021 đến 10/12/2021)  (13/12/2021)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 08/11/2021 đến 14/11/2021)  (15/11/2021)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 04/10/2021 đến 10/10/2021)  (16/10/2021)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 06/8/2021 đến 10/9/2021)  (13/09/2021)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 11/7/2021 đến 06/8/2021)  (10/08/2021)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 11/7/2021 đến 06/8/2021)  (10/08/2021)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 05/7/2021 đến 15/07/2021)  (20/07/2021)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày