Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
8
9
5
4
7
0
Chuyên mục Du lịch 29 Tháng Sáu 2017 8:05:00 SA

Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch bền vững

Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 70 đã quyết định năm 2017 là “Năm quốc tế về Du lịch bền vững để phát triển” (A/RES/70/193). Trên tinh thần đó, Công ước Đa dạng sinh học đã lựa chọn chủ đề “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững” cho Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 2017.

Đa dạng sinh học, ở cấp độ loài và hệ sinh thái là nền tảng của du lịch. Việc nhận thức được tầm quan trọng to lớn của kinh tế du lịch của các khu vực có cảnh quan hấp dẫn và giàu đa dạng sinh học tạo cơ sở cho việc bảo tồn đa dạng sinh học. Nhiều vấn đề được giải quyết trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học trực tiếp ảnh hưởng tới ngành du lịch. Ngành du lịch được quản lý tốt có thể góp phần quan trọng nhằm giảm các nguy cơ hoặc duy trì/tăng cường, đối với các quần thể các loài hoang dã và các giá trị đa dạng sinh học thông qua doanh thu du lịch.

Du lịch có vai trò quan trọng đối với các lĩnh vực trọng tâm của phát triển bền vững, cụ thể như sau:

- Tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững

+ Tăng 4% số lượt khách du lịch quốc tế hàng năm trở lên kể từ năm 2009

+ Đóng góp 7% tổng xuất khẩu trên thế giới và 30% xuất khẩu dịch vụ thế giới

+ Đóng góp 1,5 nghìn tỷ USD xuất khẩu từ du lịch quốc tế vào năm 2015

+ Đóng góp 10% GDP thế giới

- Sự hòa nhập xã hội, việc làm và giảm nghèo

+ Một trong mười một công việc phổ biến nhất toàn cầu

+ Ngành xuất khẩu lớn nhất ở nhiều nước đang phát triển

+ 57% khách du lịch quốc tế năm 2030 từ các nền kinh tế mới nổi

+ Số lao động nữ gần gấp đôi so với các ngành khác

- Hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

+ Cam kết giảm 5% lượng phát thải CO2 trên thế giới

+ Tăng tài trợ cho bảo tồn di sản, động vật hoang dã và môi trường

+ Có thể là một phương tiện để bảo vệ và phục hồi đa dạng sinh học

+ Phải quản lý bền vững 1,8 tỷ khách quốc tế dự kiến trong năm 2030

- Các giá trị văn hóa, đa dạng và di sản

+ Phục hồi các hoạt động truyền thống và phong tục tập quán

+ Trao quyền cho cộng đồng và nuôi dưỡng niềm tự hào trong họ

+ Tăng cường sự đa dạng văn hoá

+ Nâng cao nhận thức về giá trị di sản

- Hiểu biết lẫn nhau, hòa bình và an ninh

+ Xóa bỏ rào cản và xây dựng các liên kết giữa khách du lịch và cộng đồng địa phương.

+ Tạo cơ hội cho những cuộc gặp gỡ văn hoá để xây dựng hòa bình

+ Một lĩnh vực linh hoạt có khả năng phục hồi nhanh từ các mối đe dọa an ninh

+ Một công cụ ngoại giao mềm

Du lịch liên quan tới phần lớn trong số 20 Mục tiêu Aichi về Đa dạng sinh học. Đối với một số Mục tiêu (như Mục tiêu 5,8,9,10 và 12) chủ yếu nhằm đảm bảo việc kiểm soát và quản lý tốt hơn nhằm giảm thiệt hại đối với đa dạng sinh học từ du lịch. Đối với một số Mục tiêu khác (như Mục tiêu 1, 11, 15, 18 và 20) lại thể hiện sự đóng góp tích cực của du lịch đến nhận thức về đa dạng sinh học, các khu bảo tồn, việc phục hồi môi trường sống, tham gia của cộng đồng và huy động nguồn lực. Một khía cạnh khác là sự lồng ghép giữa đa dạng sinh học và sự bền vững vào các chính sách phát triển và các mô hình kinh doanh bao gồm cả du lịch, qua đó hỗ trợ Mục tiêu Aichi về đa dạng sinh học số 2 và số 4.

Kỷ niệm Ngày quốc tế đa dạng sinh học với chủ đề "Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững" tạo cơ hội nâng cao nhận thức và hành động đối với những đóng góp quan trọng của du lịch bền vững cho sự phát triển kinh tế, bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học đối với cộng đồng.

Thông tin về Ngày quốc tế đa dạng sinh học có thể tham khảo thêm tại địa chỉ:  http://www.cbd.int/idb/2017 .

Bộ Tài nguyên và Môi trường


Số lượt người xem: 1323    
Xem theo ngày Xem theo ngày