Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
3
8
9
0
9
7
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 16 Tháng Mười Một 2020 11:00:00 SA

Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở năm 2020

Ngày 10/11, Quận ủy Quận 12 đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở năm 2020.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn, bồi dưỡng

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận bao gồm: Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Thông báo số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/ TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới; Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/ TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/03/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Hội nghị diễn ra nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về công tác dân vận, góp phần giúp các địa phương, đơn vị đổi mới phương thức công tác làm dân vận; tăng cường đối thoại, xử lý kịp thời những vấn đề nhạy cảm; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo mối quan hệ mật thiết giữa tổ chức đảng với Nhân dân.

BẢO HỢP


Số lượt người xem: 31    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày