Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
2
6
1
0
3
6
Hoạt động HĐND 26 Tháng Sáu 2019 5:00:00 CH

Chương trình Kỳ họp thứ mười một Hội đồng Nhân dân Quận 12 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT

(Thứ Năm, ngày 04 tháng 7 năm 2019)   

Buổi sáng: 08 giờ 00 phút  – 11 giờ 30 phút (Trực tiếp)

1. Chào cờ; Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự;

2.  Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận;

3. Thông qua dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp;

4. Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận:

+ Về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

+ Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

+ Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân quận.

+ Các Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận.

5. Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận đánh giá báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân quận.

6. Thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019.

7. Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân quận trình về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân quận.

8. Các Ban Hội đồng nhân dân quận báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân quận, báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự quận.

Buổi chiều: 13 giờ 30 phút  – 16 giờ 30 phút

1. Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút: Đại biểu thảo luận tại tổ. (02 tổ)

2. Từ 16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút: Họp Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận với các Tổ trưởng, tổ phó, thư ký tổ thảo luận.

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI

(Thứ Sáu, ngày 05 tháng 7 năm 2019)   

Buổi sáng: 08 giờ 00 phút  – 11 giờ 30 phút (Trực tiếp)

1. Chương trình Chất vấn và trả lời chất vấn

* Cá nhân, đơn vị trả lời chất vấn:

- Trưởng Ban Bồi thường – Giải phóng mặt bằng.

* Nội dung chất vấn:

- Chất vấn về công tác bồi thường, thu hồi đất đối với các dự án đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn quận

Ghi chú: Một số nội dung khác nếu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 đối với các dự án đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn quận thì Thủ trưởng các đơn vị nêu trên phối hợp trả lời chất vấn.

2. Thảo luận tại hội trường:

Đại biểu thảo luận về:

- Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo về thu, chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân quận.

- Các Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận.

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân quận về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng suất ăn tại trường mầm non và trường bán trú trên địa bàn quận; giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân quận về công tác quản lý, thực hiện quy hoạch xây dựng; đầu tư phát triển hệ thống giao thông và trường học trên địa bàn quận.

- Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân quận về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân quận

Buổi chiều: 13 giờ 30 phút  – 17 giờ 30 phút

1. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường.

2. Thông qua các Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân quận trình.

3. Phát biểu bế mạc Kỳ họp của Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận.

4. Lễ chào cờ bế mạc. 

 

Số điện thoại tổng đài tiếp nhận phản ánh của Nhân dân tại kỳ họp thứ mười Hội đồng Nhân dân Quận 12 Khóa IV:

Số điện thoại: (028) 39826312 - Số máy nhánh: 111. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN


Số lượt người xem: 927    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày