Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
4
7
8
2
1
5
Hoạt động chính quyền 07 Tháng Tám 2019 8:20:00 SA

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho tu sĩ, chức việc các tôn giáo

Ngày 02/8, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 12 đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho tu sĩ, chức việc các tôn giáo năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Năm – UVTV Quận Ủy, Trưởng Ban dân vận Quận ủy báo cáo tại Hội nghị

Lớp bồi dưỡng với 5 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống, chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và ninh, Dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh Dự bị động viên; một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu phố, tổ dân phố vững mạnh đáp ứng, yêu cầu bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Qua hội nghị, lực lượng tu sĩ, chức việc các tôn giáo được bồi dưỡng những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác tôn giáo, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, trách nhiệm của tu sĩ, chức việc các tôn giáo đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở góp phần bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguyên Thư


Số lượt người xem: 418    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày